Skutočný motor myslenia

‹Billy› Eduard Albert Meier680. kontakt, pondelok 7. mája 2017, 13.07 h Billy: … Mnoho ľudí má ale úplné nejasnosti, či život po smrti existuje, pretože si tiež nemôžu vysvetliť, ako je ich vedomie vytvorené. Od tvojho otca Sfath som sa v mladom veku a neskôr z pamäťových bánk Nokodemiona dozvedel, že existencia vedomia je založená na výmene informácií medzi materiálnym ľudským vedomím a duchovne energetickým svetom Stvorenia, Univerzálnym vedomím. To nemohol vlastne doteraz nijaký pozemšťan vysvetliť, následne ani nikto skutočne vyučovať, že tiež po smrti ešte vedomie ďalej existuje impluzne-energeticky, avšak už nie aktuálne, ale vo forme ako bolo povedané,...

O mužoch a ženách…

Ak ide o stvorenie, resp. o korunu stvorenia, vždy sa muž prederie do popredia a postaví sa pred všetko ostatné – vrátane ženy. Niektorí skutočne veria, že sú pánmi tvorstva a že teda prevyšujú ženské pohlavie a musia mu vládnuť. Prinajmenšom to tak platí v prípade mužského sveta, ktorý sa mylne domnieva, ako kedysi Albertus Magnus a spol., že ženy sú podradné stvorenia, hlúpe, nesamostatné a naivné, čo je vyjadrené skutočnosťou, že spolu s inými neslávne znanými vecami im tiež chýba logika na to, aby sa samostatne a bez mužskej pomoci mohli vysporiadať s každodennými ťažkosťami, s prácou, s úlohami...

Čo je to skutočné priateľstvo

Billy No, takže takto: Čo sa mňa týka, z môjho pohľadu sa správam ku všetkým ľuďom ako priateľ, vrátane tých, ktorí sú proti mne a ohovárajú ma. Takéto je moje správanie voči všetkým ľuďom, pričom môžem povedať, že voči nikomu, voči žiadnemu človeku, nevyjadrujem nenávistné myšlienky ani pocity nenávisti, a to ani vtedy, keď mi vynadajú, keď mi klamú a ohovárajú ma atď. PtaahPrepáč, že ťa preruším, ale mám námietku. Chcem k tomu niečo povedať, aby som to hneď na začiatku uviedol na pravú mieru, a totiž že sa často stáva, že ťa urážajú, ohovárajú a že ti klamú. To sa stáva, ako vravím, pomerne často, pričom...

Oslobodenie vedomia

                3. Oslobodenie vedomia Keď predovšetkým podľa najlepších síl sa bude pokúšať podržať ľudí, zvieratá, rastliny a udalosti voči čistému pozorovaniu (v čistom pozorovaní), tak bude ihneď pociťované, že tento čas plynie omnoho harmonickejšie ako ten, v ktorom človek najľahším pokušeniam v slove i čine a v cite i myšlienke povolí „zakročiť“. Človek prechádza týmto časom s blahodarným pocitom slobody a sebestačnej radostnosti, ako cez neviditeľný pancier chránený proti vonkajšiemu svetu a jeho dobiedzavosti a banálnosti. Akoby sa človek z návalu a nárazov masy ľudí zachránil na úplne prázdny vŕšok a teraz oddychujúc sa môže obzerať za ním zostatú tlačenicu....

Nech je MIER na Zemi

Každý člověk by se měl denně snažit, aby všem ostatním šel (a žil) příkladem Při pohledu na aktuální celosvětovou situaci v dubnu 2018 a na hrozící válečnou eskalaci se mnohý člověk táže, co může jako jednotlivec on sám udělat, aby na Zemi přispěl k uskutečnění míru. Nakonec musí každý člověk – tedy každá žena, každý muž a každé dítě – začít sám u sebe tím, že v sobě vytvoří mír, lásku, harmonii a svobodu, v důsledku čehož na základě jeho dobrého příkladu pak jednoho vzdáleného dne nastane na Zemi skutečně MÍR. Prorok Nového Věku, BEAM = »Billy«Eduard Albert Meier k tomu řekl při 427....

Japonsko schvaľuje prvé experimenty s embryami ľudí a zvierat

Japonsko schválilo experimenty so zvieracími embryami, ktoré by sa nemali zničiť, ale mali by sa pestovať hybridné bytosti až do narodenia, aby v nich pestovali ľudské orgány. Výskum je však kritizovaný. Hybridní ľudia a zvieratá – takéto experimenty vo výskume doteraz podliehali na celom svete prísnym predpisom. Japonsko teraz schválilo prvé testy na embryách zvierat a ľudí, ktoré môžu zostať nažive. Japonské ministerstvo vedy a výskumu obhajuje v tejto oblasti a vďaka zmene zákona, vývoj takých ľudsko-zvieracích hybridov je povolený až po pôrodu. Výskumník kmeňových buniek z Tokijskej univerzity, ktorý pracuje s tímom zo Stanfordskej univerzity v Kalifornii, požiadal o povolenie. viac na...

Preľudnenie – úvaha a štatistické zistenia o populácii vo svete

Každý jeden deň o jedno mesto Jersey City viac vo svete? Áno aj nie. Každý týždeň (každých 7 dní) o jednu Viedeň viac vo svete? Áno aj nie. Každý mesiac o jeden Bangkok viac vo svete? Áno aj nie. Každý rok o jeden Egypt viac vo svete? Áno aj nie. Každý rok o jedny Filipíny viac vo svete? Áno aj nie. Každých 7 rokov o jednu Európu viac? Áno aj nie. Áno v počte ľudí, ktorí pribudnú na Zemi, a nie v počte km2 rozlohy, plochy. Nie v počte potravy, áno v počte ľudí, nie v počte bytov a domov,...

Druhá zem: Ako nás sondy NASA priviedli bližšie k objaveniu exo-života

Až donedávna sa vedci domnievali, že Zem nemá žiadne analógie mimo slnečnej sústavy. Ale dve misie NASA – Keplerov vesmírny teleskop a kozmická sonda Dawn – tieto domnienky zrušili. „Pred 35 rokmi, keď sme hovorili o vývoji vesmírneho teleskopu Kepler, nepoznali ani jednu planétu mimo slnečnej sústavy. Teraz sa zistilo, že v galaxii je viac planét ako hviezd. Teleskop Kepler ukázal, že budúce generácie majú reálnu šancu objaviť a kolonizovať Mliečnu dráhu, “ uviedol  vedúci výskumu misie William Borucki, ktorého citovala NASA americká agentúra pre letectvo . Podľa Boruckiho prvé roky Keplerovej misie ukázali, že v galaxii sú miliardy planét. Podľa nedávnych odhadov NASA existuje...

Vedomosti hodné poznania

Funkcia mozgu Materiálny mozog človeka obsahuje v sebe materiálne vedomie. Mozog je vlastný nástroj, ktorý všetko spolu zozbiera (zaobstará) a všetko spolu spracúva, teda idey – predstavy, ktoré vo forme impulzov prichádzajú z podvedomia, na vlastné materiálne vedomé idey prerobené, spracované a do konečnej fázy privedené. Mozog je faktor materiálneho vedomia, hľadá riešenia, nastavuje úvahy, nachádza výsledky a tieto potom ako vlastné materiálne vedomosti v materiálne logickom, čiastočne logickom alebo nelogickom zmysle opäť odovzdáva a podáva ďalej materiálnemu podvedomiu, kde to potom je spracovávané ďalej a tak určitou logikou z toho vzniknuté, minimálne impulzy cez centrálne vedomie sú vysielané do...