Všetky príspevky Riso

FIGU OTVORENÝ LIST

Preložené z originálneho nemeckého textu:
http://www.figu.org/ch/verein/periodika/offene-briefe/2016/nr-16
http://www.figu.org/ch/files/downloads/briefe/figu_offener_brief_16.pdf

FIGU OTVORENÝ LIST

Orgán pre slobodné, politicky nezávislé mienky a názory k svetovému dianiu

Podľa ‹Všeobecnej deklarácie ľudských práv› z 10. decembra 1948, článok 19, ‹Sloboda presvedčenia a prejavu›:

Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu. Toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel vinu pre svoje presvedčenie a zahŕňa právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice.

Výpovede a názory sa nemusia zhodovať s myšlienkami, záujmami, náukou a dobrom misií FIGU.

Otvorený list pre všetkých politikov ako aj zodpovedné osoby a funkcionárov hospodárstva a bánk, v ozbrojených silách, v tajných službách, cirkvi všetkých konfesií a pre všetkých ľudí, ktorí poznajú skutočnosť

Prosím, uvedomte si svoju ďalekosiahlu zodpovednosť a zmeňte politiku namierenú proti Rusku a terajšiu migračnú politiku v prospech rozsiahlych mierových logických a ďalekozrakých opatrení.

Milí spoluobčania a zodpovedné osoby na všetkých pozíciách!

Chcete naozaj riskovať, že prostredníctvom politiky namierenej proti Rusku vyprovokujete všetko zničujúcu atómovú vojnu, v ktorej pekelnom ohni celá Európa bude spolu so všetkými ľuďmi – a tak aj Vy, Vaša rodina a blízki a milióny ľudí – musieť zomrieť strašnou smrťou? A chcete sa prizerať, ako sa vďaka pochybnej migračnej politike infiltrácie cudzím v Nemecku a všetkých ostatných európskych krajinách otvorili dvere, čím sa vymaže nielen naša kultúra a národná identita, ale aj nami stáročia vybojovaný blahobyt? Hroziaci scenár je vzplanutie hnevlivej občianskej vojny, spôsobenej sociálnymi nepokojmi, ktoré s istotou prídu, ak veslo čo najrýchlejšie nezaberie smerom k rozumu, rozvahe a logike!

Dokážte, že ste si vedomí svojej zodpovednosti a svojich vodcovských schopností, ktoré sa zasadzujú o mierovú spoluprácu so všetkými národmi a štátmi za účelom celosvetového mieru, štátnej nezávislosti a ochrany ľudí vo všetkých krajinách Európy a sveta. K tomu by prispela logicko-dôsledná a tak prísna migračná, resp. azylová politika, ktorá by Nemecko a Európu naozaj chránila, aby sa dali opraviť doteraz narobené chyby. Nemecko a Európa už neunesú viac utečencov a azylantov, ktorí v skutočnosti vo viac než 90% prípadov nie sú ohrozovaní vojnou. Pri väčšine týchto ľudí ide o čisto hospodárskych a blahobytných migrantov, resp. sociálnych parazitov, ktorí nechali svoju vlasť v štichu preto, aby si v Európe – a predovšetkým v Nemecku – zaobstarali na náklady štátu a verejnosti zdanlivo pekný, bezstarostný život na vysokej úrovni. Škodlivý kurz multikultúry by mal rýchlo revidovať, resp. sa otočiť, aby Nemecko a ďalšie európske štáty vrátane Švajčiarska zostali vysoko vyvinutými, pokojnými a blahobytnými krajinami.

Keď objasníte hlbšie príčiny migračných prúdov, prídete k záveru, že sú podmienené v prvom rade celosvetovou populačnou explóziou a v budúcnosti aj vďaka tomu zrýchlenými prírodnými katastrofami. Druhým faktorom sú vojny všade vo svete vedené imperialistickými USA a odobrené ich očividnými poddanými podporovateľmi a nasledovníkmi, kvôli čomu sú Spojenými štátmi prepadnuté a sužované krajiny destabilizované a prepadajú anarchii, po čom ťahajú neprehľadné prúdy ľudí do Európy, medzi nimi desaťtisíce alebo státisíce traumatizovaných alebo znásilnených ľudí, ktorí nepoznajú žiadnu prekážku ani rešpekt.

Prosím Vás o premyslenie nasledujúcich jednotlivých skutočností, ktoré ako zodpovedná vedúca sila s ďalekozrakosťou pochopíte:

Nebezpečenstvo nehrozí z Ruska, ale zo západu

Vojenské obkľúčenie a démonizácia Ruska a jeho prezidenta je kontraproduktívna pre mier. Nie z Ruska prichádza nebezpečenstvo pre mier v Európe a vo svete, ale z USA a ich počúvajúcej Európskej únie. Jej vedúce sily by sa nemali bezmocne a poddajne riadiť USA, ale mala by si vytvoriť vlastný, slobodný názor. Skutočnosťou je, že Rusko ešte nikdy nezačalo útočnú vojnu a obyvatelia Ruska sú na základe ich nazerania na svet, sociálnej štruktúry a zmýšľania k činnosti Ruska otočení čelom. Na druhej strane tu sú USA, ktoré už dlhé roky zas a znova podnikajú vojny, sami seba nazývajúc „svetovou políciou“. Tieto vojny sú zosnované ich tajnými službami, armádou aj takzvanými neštátnymi organizáciami atď.  Potom USA vnikne do týchto krajín so zámienkou upokojenia situácie a demokratizácie, presadia isté svoje vládnuce pravidlá a vyťažia pre seba všetky suroviny tohto štátu. Už dlho je vysloveným cieľom USA výlučná vláda nad svetom a povzbudení týmto chorým šialenstvom idú doslova cez mŕtvoly. Ani IWF vedené USA nie je žiaden nástroj pomoci, ale orgán zotročenia pre tých najbohatších pre uspokojenie ich túžby po profite a moci. Dobro ľudí neznamená pre túto bandu vykorisťovateľov nič. Táto činnosť pohŕdania ľuďmi a oslavy vojny by mala byť okamžite s vašou pomocou a na základe vašej iniciatívy zastavená. Prispejte k tomu, aby Nemecko a Európa odmietla poslušnosť vo všetkých nepriateľských (vojenských, peňažných, týkajúcich sa tajných služieb, atď.) záležitostiach a cieľoch, aby sa v Európe neviedla žiadna vojna na účet obyvateľstva, ktorá by viedla k predtým nevídanému atómovému fiasku, ktoré by predstihlo každý doteraz známy horor.

Príliš veľká otvorenosť vedie k seba deštrukcii

Nemecko a ďalšie krajiny sú bohužiaľ na najlepšej ceste k strate ich identity, blahobytu a jedinečnosti vďaka naďalej hroziacej migrácii, pokiaľ sa migračným tokom nepodsunie hranica. Všetkého veľa škodí, to platí aj pre ochotu pomáhať a pohostinnosť voči ľuďom, ktorí sú v núdzi, ako aj voči zmesi národov, ktoré vedú k tomu, že nakoniec dôjde k občianskym vojnám, pretože sa Európania už nebudú v ich krajinách cítiť doma, ale cudzí, zradení a opustení od ich vlastných štátov. Prosím, otvorte oči pre prichádzajúcu biedu a veďte zdravú a rigoróznu migračnú a azylovú politiku podľa vzoru Austrálie! V opačnom prípade spácha Európa kolektívnu samovraždu! Patriotizmus a ochrana vlastného domova nemajú nič spoločné s nepriateľstvom voči cudziemu, nacionalizmom a pravicovým populizmom. Sú to príznaky, resp. symptómy nesprávne vedenej multikultúrnej ideológie nezodpovedajúcej skutočnosti nezodpovedných štátnikov.

EÚ sa správa voči vôli ľudu diktátorsky

Európska únia sa stala diktatúrou Európskej komisie a silných štátnych a vládnych šéfov. Tí neboli nikdy do ich európskych pozícií volení priamo od ľudu, ako by to muselo byť v pravej demokracii. Oni všetci sa sami postavili na čelo EU a teraz diktujú zhora a proti vôli ľudu a ich osudu. Drvivá väčšina európskych národov nechcela ani euro, ani úniu, ktorá ich proti ich gustu diriguje, utláča a nakoniec aj rozbíja, aby ich nakoniec mohla zasadiť do európskeho super štátu. To chcú len tí vodcovia, ktorí na celom tomto nezmysle na náklady občanov finančne a mocensky zarábajú, pričom ľudia sa stávajú čoraz viac chudobnými a ešte budú pod zámienkou ochrany pred terorizmom (ktorí sa prostredníctvom otvorenia hraníc znásobil) absolútne strážení a vykorisťovaní. Ďalším príkladom poručníctva ľudí je naplánované zrušenie hotovosti a následne zámerné zasadenie RFID-čipov do ľudí, čo nutne príde, ak proti tomu nevznikne žiaden logický, odvážny a predvídavý odpor, ktorí by mal vás, zodpovedných, zaviesť na cestu.

Prosím dbajte na nasledujúce návrhy

Bojovať proti príčinám migrácie národov

Zmeňte migračnú a azylovú politiku škodiacu celej Európe pre dobro ochrany jednotlivých štátov a im zverených ľudí a zároveň bojujte s príčinami migrácie národov! Najaktuálnejšie príklady pre veľmi pochybné kroky sú dotieravosť kancelárky Angely Merkelovej voči tureckému prezidentovi a plánované zavedenie vízovej slobody pre Gruzínsko, odkiaľ dokázateľne prichádzajú organizované kriminálne skupiny do Nemecka. Tento úmysel odporuje každému rozumu a malo by sa mu všetkými možnými legálnymi a mierovými spôsobmi zabrániť.

Vystúpiť z EÚ a NATO

Nemecko by malo vystúpiť z EÚ a NATO a stať sa znova seba určujúcim štátom, ktorý sa oslobodí spod poručníctva Európskej únie a NATO vedeným USA. Obrovské sumy peňazí boli v posledných rokoch napumpované do Grécka a ďalších krajín pre záchranu eura, aby udržali EU a euro umelo pri živote. Menu, ktorú pritom ledva niekto chcel. Stovky miliónov, ba dokonca miliardy eur teraz chýbajú infraštruktúre v Nemecku a celej Európe – a predovšetkým ľuďom, z ktorých sa čoraz viac nachádza v chudobe a musia sa prizerať, ako neoprávnení azylanti a utečenci bývajú v ich bytoch a využívajú a vykorisťujú aj iné európske štáty. Naproti tomu sú tí chudobní umlčaní a utláčaní cez Hartz IV, ktoré pohŕda ľuďmi a správa sa k ním ako k pracovným otrokom.

Viesť priateľskú politiku voči Rusku

Osloboďte Nemecko – mierovo, ale určite – od škodlivého vplyvu USA a všetkých zúčastnených v rámci vojska a tajných služieb a priateľsky sa prikloňte Rusku a jeho ľudom! Rusko je pokojný štát a k Nemcom má oveľa bližšie než USA, aj keď aj oni prispeli k porážke nacistov pod vedením Adolfa Hitlera. Tak sa však stalo len z čistej mocenskej kalkulácie a v žiadnom prípade nezodpovedalo americkej láske k blížnemu, keďže je vysloveným cieľom amerických štátnikov už od založenia USA usadiť sa v Európe a pohltiť ako Európu, tak aj Rusko – nech to stojí, čo to stojí (pre ostatných, resp. pre nás). Aj atómová vojna je pre Američanov vo vedúcich pozíciách a tamojšie šedé eminencie prijateľný prostriedok, ktorý oni v ich zaslepení považujú za dobrý pre presadenie ich chorých cieľov celosvetovej mocnosti.

Založiť multinárodné skupiny bojujúce za mier

Spravte základy pre trvalý, skutočný a celosvetový mier prostredníctvom založenia multinárodných skupín bojujúcich za mier! Tieto skupiny musia byť organizované, vycvičené a zostavené svetovým spoločenstvom a musia splniť úlohu – do 72 hodín zadusiť každé ohnisko konfliktu v zárodku na celom svete. Skúsené, osvietené a logicky zmýšľajúce sily smú pritom cieleným spôsobom odzbrojovať výhradne zločiny provokujúce vojnu a ozbrojené konflikte zodpovedných elementov a dať ich do bezpečných väzení, po čom budú musieť byť na základe rozhodnutia a nariadenia svetového spoločenstva vylúčení zo spoločnosti na doživotie, aby už nespôsobili viac škôd. Tento postup zodpovedá prirodzenému princípu logického násilia v sebaobrane, pričom nevinní nebudú smieť byť zranení a zabití a nebude môcť byť spôsobená ani odvrátiteľná škoda na náklady civilného obyvateľstva krajiny, keďže sa chybné elementy provokujúce vojnu zastavia. Vojaci a vedúce sily týchto skupín musia byť upevnení a vyškolení v pozitívne vyrovnanom rozpoložení ich osobnosti, myslenia, cítenia a správania, aby nestratili nervy ani v extrémnych situáciách, ale aby triezvo, rozvážne a kontrolovane naplnili svoju úlohu bez toho, aby prepadli nenávisti, myšlienkam na pomstu alebo brutalite, čo nie je ojedinelý prípad pri „obyčajných“ vojakoch. Bohužiaľ, vojnoví vojaci (predovšetkým tí americkí) boli nadrogovaní, čím sa stali bojovými mašinami bažiacimi po krvi, ktoré bez prekážok zabíjali, znásilňovali a mučili podobne hrozným spôsobom, ako to robia neľudské kreatúry teroristickej milície Islamského štátu.

Zastaviť celosvetovú explóziu populácie

Prosím, hneď sa zasaďte za zastavenie celosvetovej populačnej explózie, ktorá je príčinou všetkého zla na svete – stále sa zhoršujúcich klimatických katastrof, migrácie, vykorisťovania a ničenia celej prírody a našej (ešte) tak peknej a pestrej planéty, brutality a nekomunikatívnosti medzi ľuďmi, atď. Preľudnenosť je tá hlavná príčina všetkých zlých zvrhlostí proti ľudskej cti ako vojny, nenávisti voči cudziemu, ničenia životného prostredia, trápenia, trestu smrti a mnohých ďalších.

Chcete sa naozaj zapísať do histórie ako politici, resp. iní zodpovední, ktorí neboli schopní vzniknutú situáciu zdolať ako sa na ľudí patrí, ale ktorí práve naopak cez čakanie, zatĺkanie a prilievanie oleja do ohňa nechali to celé dospieť k násilnému plošnému požiaru? Vy nesiete zodpovednosť za nemecký ľud – čo urobíte?

Prosím, porozmýšľajte o tom všetkom a potom nasmerujte vaše správanie pre dobro ľudí k múdrosti.

Achim Wolf, Nemecko

Hlúpy kontra rozumný

V politike je hlúpy človek
s obmedzenou hlavou viac cenený
než jednoduchý človek s rozumnou
hlavou, ktorý má rozum a rozvahu,
je jasne múdry a tak aj plný lásky
a mieru, ďaleko od despotizmu,
nenávisti a bezhlavosti.

SSSC, 21. Október 2015,
11.18 h, Billy

Preložené z originálneho nemeckého textu:
http://www.figu.org/ch/verein/periodika/offene-briefe/2016/nr-16
http://www.figu.org/ch/files/downloads/briefe/figu_offener_brief_16.pdf

Kto je „Billy“ Eduard Albert Meier

billy_meier_2_halfTento pozoruhodný a na prvý pohľad nenápadný človek sa narodil 3.februára 1937 v Bülachu vo Švajčiarsku v rodine obuvníka Juliusa Meiera, ako druhé zo siedmych detí. Vo veku piatich rokov videl so svojim otcom svoj prvý lietajúci tanier (na svoju úlohu bol pripravovaný od detstva). Jeho otec to považoval za Hitlerovu najnovšiu tajnú zbraň, ale malý Eduard tušil, že pravda je niekde inde.  Krátko nato mal svoj prvý telepatický kontakt, po ktorom nasledoval fyzický kontakt s mužom menom Sfath. Už od mladosti sa musel sám veľa učiť a veľa cestoval. Jeden z jeho prvých cieľov bola cudzinecká légia, kde bol vycvičený v Alžírsku za výsadkára. Avšak ako sa dozvedel, že jeho jednotka má byť poslaná do vojny v Indočíne, rozlúčil sa „po francúzsky“ a opustil tábor bez ohlásenia, čo bolo dosť riskantné, pretože vtedy bol každý zbeh z cudzineckej légie postavený k múru. V priebehu rokov cestoval na vozoch ťahaných volom, loďou, osobným a nákladným autom, autobusom, vlakom,  helikoptérou, lietadlom, na koni, ťave, slonoch a oslovi a precestoval 43 krajín v Európe, Ázii a Afrike. Pritom prešiel sám pešo asi 420 000 km. Billy pochádza zo skromných pomerov a na svoje cesty si musel pochopiteľne zarábať sám. Tak v priebehu rokov vykonával asi 352 rôznych povolaní vrátane takých ako súkromný detektív, umelecký kováč, zverolekár, nočný strážnik, šofér, podomový obchodník, priekupník, pašerák atď. Na svojich cestách sa dostával do všelijakých možných aj nemožných situácií, z ktorých si musel sám pomáhať a sám sa o seba postarať, keď sa stretal s revolúciami, krvavými vojnami, vojenskými vzburami, zločineckými skupinami apod. Takisto sa dostával do všetkých možných spoločenských kruhov v krajinách, ktoré precestoval. Medzi svojich priateľov a známych nepočítal len korunované hlavy, ale tiež dôstojníkov, obchodníkov, profesorov a mnoho iných ľudí z tzv. vzdelaných a lepšie situovaných vrstiev. Rovnako sa ale pohyboval medzi najnižšími vrstvami, medzi žobrákmi, pomocnými robotníkmi a najchudobnejšími z najchudobnejších,  vždy prispôsobený ako jeden z nich.
V roku 1963 našiel v skutočnej hrobke Jmmanuela (alias Ježiša Krista), ktorú objavil v blízkosti Jeruzalema gréckokatolícky kňaz Isa Rashid, zvitky o Jmmanuelovom živote a učení. Tieto zvitky Isa Rashid sám prekladal a preklad poslal neskôr Meierovi, ešte predtým než bol sám Rashid prenasledovaný a zavraždený aj so svojou rodinou.
V auguste 1965 pri autonehode v Turecku prišiel o ľavú ruku. O niečo neskôr v decembri 1965 sa zoznámil v Solúne so svojou neskoršou ženou, vtedy 17-ročnou Kalliope, ktorú vo februári 1966 uniesol a v marci 1966 sa s ňou oženil v Korinte. Potom znova cestoval, tentoraz aj so ženou na východ do Iránu, Pakistanu a Indie, kde sa narodila jeho dcéra Gilgamesha, ktorej dobu narodenia Billy na minútu presne predpovedal. (Prezývku Billy dostal v Teheráne od Američanky menom Judy Reed). V polovici roku 1969 sa vrátil do Švajčiarska, kde sa naposledy usadil. Tam sa mu aj narodili ďalšie dve deti synovia Methusalem a Atlantis-Sokrates.
28.januára 1975 začali jeho oficiálne kontakty s mimozemskými bytosťami z Plejád. Kontakty s mimozemšťanmi mal už od piatich rokov, a to telepatické aj osobné (Sfath, Asket), ale až teraz začal svoju úlohu plniť oficiálne resp. verejne. Začal zaznamenávať doslovné rozhovory, ktoré viedol s mimozemskými bytosťami (Semjase, Quetzal, Ptaah atď.), a tieto potom vydávať vo forme kontaktných správ. Ďalej zhromaždil množstvo kvalitných fotografií a filmov, na ktorých sú zachytené mimozemské lode zo systému Plejaden/Plejaren. Tiež dostal ako dôkazový materiál vzorky kovu, kryštály, syntetické materiály a zliatiny. Zaznamenal aj zvuk mimozemských lodí. Všetky tieto záznamy a materiály boli podrobené analýzam. Okrem toho spisuje a vydáva knihy a brožúry. Aj na tento účel zhromaždil okolo seba oddaných spolupracovníkov a založil v roku 1975 FIGU – „Freie Interessengemeinschaft für Grenz- und Geisteswissenschaften und Ufologiestudien“.
Fotografie a filmy sami o sebe sú síce pádnymi dôkazmi (podporené analýzami, ktoré potvrdili ich pravosť), ale dnes, keď sa dá s vyspelou počítačovou technikou sfalšovať prakticky čokoľvek v tomto smere, je tento dôkazový materiál vo svojej presvedčivosti značne oslabený. Treba však poznamenať, že považovať Billyho kontakty za skutočné čisto na základe fotografií a filmov (i keď pravých) je dosť naivné, pretože za týmto prípadom sa skrýva oveľa viac a ufologicé záležitosti sú len povrch resp. mali za cieľ, okrem iného, pritiahnuť pozornosť, aby upozornili na to najdôležitejšie. Odhliadnuc od materiálnych resp. hmatateľných dôkazov, najsilnejšia stránka prípadu je v informáciách, ktoré nám Billy Meier ako sprostredkovateľ predáva, a to jeho knihy, správy o kontaktoch, posolstvá, predpovede atď. Totiž hodnota tých informácií, ale samozrejme, samotné informácie musí každý človek zhodnotiť sám. Ďalší nezanedbateľný dôkaz poskytuje množstvo svedkov okolo prípadu Billyho Meiera, a takisto množstvo atentátov resp. pokusov odstrániť Billyho, a to všetkými spôsobmi, čo už samo o sebe núti k zamysleniu. K 10.6. 1998 to bolo celkovo 16 pokusov poslať Billyho na večnosť, a náhoda nebude ani to, že všetky pokusy boli neúspešné. Okrem jednotlivcov rôzneho zmýšľania a zamerania sú to skupiny patriace k náboženstvám, cirkvi, sektám, ale aj tajné a spravodajské služby a taktiež rôzne politické frakcie, ktorým je Billy tŕňom v oku, a to tým, že hlása resp. zverejňuje to, čo by podľa nich hlásané a zverejňované byť nemalo, totiž – pravdu. Nie je žiadnym tajomstvom, že Billy a jeho spolupracovníci resp. Semjase Silver Star Center (sídlo FIGU) je neustále sledované.
Billy je takisto veľmi kritický voči USA resp. ich politike, ale aj celkovo dosť primitívne materialistickej úrovne ich myslenia, nemenej kritický je tiež pochopiteľne k nábo- ženstvám. Billy sa vyjadruje k najrôznejším témam a záležitostiam, ktoré zahŕňajú prakticky celú oblasť života. Najcennejšie sú jeho spisy zaoberajúce sa duchovným učením resp. Učením ducha. Samozrejme, nie všetky informácie sú nám pochopiteľné a strávi-teľné. Sú ľudia, ktorým tento štýl a tvrdá reč pravdy vadí, a aj preto napádajú Billyho a obviňujú ho zo lží a podvodov. Pravda je, že niektoré veci sú ťažko stráviteľné, najmä pre človeka, ktorý je zajatý v určitých schémach myslenia, či už materialistického alebo ná- boženského smeru, z ktorých nie je schopný vykročiť. Prípad Billyho Meiera je taký rozsiahly a zložitý, že vyžaduje podrobné oboznámenie, aby si o ňom človek mohol utvoriť názor, ktorý by nebol zaujatý, a to v pozitívnom aj negatívnom zmysle. Povrchné infor- mácie nijako neposlúžia, ba naopak, sú príčinou nedorozumení a nepochopenia, čo sa ale samozrejme netýka len prípadu Billyho Meiera. A to je práve to, čo sa väčšine ľudí nehodí do ich štýlu života a premýšľania. Dnes chce mať človek informácie rýchlo a ľahko dostupné a pokiaľ možno ľahko stráviteľné a nezaťažujúce. Ale treba si uvedomiť, že čím hodnotnejšie informácie, tým sú nedostupnejšie resp. tým ťažšie sa získavajú. Ale informácie zostanú len informáciami, keď ich človek nepoužije, to znamená nespozná ich na sebe a v sebe a nezačne aplikovať na vlastný život. A to je ďalšia vec, ktorá sa dnešnému schúlostivenému a pohodlnému človeku nehodí, pretože si zvykol, že všetko dostane až pod nos, pokiaľ možno bez námahy. A toto Billy Meier veľmi dobre vie, a používa svoj tvrdý štýl a spôsob zámerne, aby tým oslovil ľudí, ktorých to má osloviť.
V čom sa Billy Meier líši od ostatných tzv. kontaktérov je to, že:
1. Prehlasuje, že kontakty s mimozemšťanmi má v súčasnej dobe na Zemi len on (pokiaľ ide o kontakty jednotlivcov, teda netýka sa to prípadných kontaktov vlád, vládnych úradov alebo armády). Tvrdí, že všetci, ktorí tvrdia, že majú alebo mali kontakty s mimozem- šťanmi, mimozemskými duchovnými inteligenciami atď. sú klamári alebo podvodníci, či už vedomí alebo nevedomí, až na veľmi vzácne výnimky ako napr. Daniel Fry, alebo isté náhodné jednorazové kontakty.
2. Nesľubuje žiadnu záchranu, hromadnú evakuáciu apod., naopak, jeho posolstvá, správy atď. poukazujú práve na to, že jednoducho povedané, čo sme si sami navarili to si musíme aj sami zjesť.
3. Nie je známe, že by iný tzv. kontaktér bol napádaný v takej miere, že by bol ohrozený jeho život alebo, že by o neho mali „záujem“ vládne tajné a spravodajské služby a podobné skupiny, ktoré usilujú o moc či už z náboženského alebo politického hľadiska, a o to, aby pravda nevyšla najavo, pretože tým by bola oslabená ich možnosť ovládať masy. Je dávno známa skutočnosť, že ľudia hlúpi a nevedomí sú ľahšie ovládateľní, a to je presne skutočnosť, ktorá istým kruhom aj dnes značne vyhovuje.
4. V neposlednom rade je to hodnota informácií, ktoré nám predáva, a ktoré sú zásadne rozdielne od iných kontaktérov a podobných ľudí, napr. vskutku nekonvenčný prístup k problému hladu.

Prípad Billyho Meiera dáva viac otázok ako odpovedí. Sama od seba sa ponúka otázka prečo Billy Eduard Albert Meier, prečo tento úplne obyčajný, podľa našich merítok nevzdelaný človek, resp. prečo vôbec úsilie pomôcť nám ľuďom na Zemi. Prečo sa vlastne kontakty uskutočňujú a prečo v takejto forme. Ale tak, ako v iných oblastiach, aj tu platí, že stanovisko k pravde musí zaujať každý sám.