Otvorený list prezidentke SR Zuzane Čapútovej. Globálna hrozba s ničivými následkami aj pre strednú Európu a Slovensko

doručenie kancelárii prezidenta 20.12.2019 15:09:13 pod číslom 16858/2019/KPSR

Vážená pani prezidentka Zuzana Čapútová,

chcel by som Vás informovať o probléme, o ktorom sa vôbec nehovorí a pritom sa dotýka každého z nás.

Slovensko z určitého pohľadu vyzerá, ako úspešná krajina, úspešný príbeh, úspešný projekt. Námestia miest sa rekonštruovali, máme nové vlaky, železnice, diaľnice, opravené cesty, chodníky, školy, nemocnice, vznikli nové obchodné a nákupné centrá, nové bytové výstavby, rodinné domy, nezamestnanosť je na najnižšej úrovni, atď. Avšak v tieni týchto úspechov ostávajú stáť všetky negatíva, ktorých je žiaľ podstatne viac. Pod hranicou chudoby žije vyše 12 % ľudí, to je vyše 600 tisíc ľudí, každý z nich nemá väčší príjem ako 360 eur mesačne. Viac ako 50% ľudí má podpriemerné príjmy. Kriminalita je stále vysoká, za rok sa stane cirka 70 tisíc trestných činov, čo je denne takmer 200 trestných činov, a najviac je ich v bratislavskom kraji, ktorý sa chváli najvyššou životnou úrovňou. Medzi ďalšie negatíva patrí slabá zlá kvalita života menej rozvinutých regiónov, zdravotný stav ľudí, zástupy chorých v čakárňach, nedostatok lekárov, nedostatok iných odborných pracovníkov, ďalej nedostatky vo vzdelávaní, v poľnohospodárstve, kultúre, v spravodlivosti, atď. atď., iné všeobecne známe väčšie či menšie nedostatky v spoločnosti v celom jej spektre.

Oveľa vážnejšie problémy sú však na globálnej – európskej, svetovej úrovni, ako sú ničenie životného prostredia, zmena klímy, migrácia, atď., ktoré za určitých okolností môžu mať oveľa horší a radikálnejší vplyv na spoločnosť. Do roku 2030 bude amazonských dažďových pralesov zničených až 60%. Pralesy v Ázii sú už dnes zničené tri štvrtiny. V Afrike je nedotknutých iba 8% pralesov. Ročne sa zničí 125 tisíc km2 pralesov (rozloha českej a slovenskej republiky). To má prirodzene ničivé následky pre prírodu, flóru a faunu, tiež pre klímu a obsah kyslíku v atmosfére, ktorý je pre všetky životné formy na Zemi životne dôležitý. Skutočnosťou totiž je, že tropické dažďové pralesy produkujú 40% celkového kyslíku. Pokiaľ dohromady uvážime emisie CO2 v súvislosti s budúcim odlesňovaním trópov, potom je nutné k roku 2100 počítať so 100 až 130 miliardami ton emisií CO2. Následne hrozí kyslíkový a atmosférický kolaps, po ktorom vyhynie všetok život.

Za všetkým stojí problém preľudnenie planéty. Tým, že ubúda úrodnej pôdy, tým pádom nebude a nie je dosť potravín (vyváženej a pestrej stravy) pre taký počet ľudí na Zemi. Každý deň pribudne na Zemi 270 tisíc ľudí, toľko ľudí, ako je v meste Košice, každý deň. Dá sa povedať, každý jeden deň, o jedny Košice v počte ľudí viac na svete.

Rád by som Vás požiadal upriamiť pozornosť na tento najväčší, najprimárnejší celosvetový problém – preľudnenie – z ktorého až následne sa odvíjajú ďalšie druhotné, sekundárne problémy, ako sú ničenie životného prostredia, zmena klímy, migrácia, atď atď.

zdroje informácií: http://cz.figu.org/files/downloads/FIGU%20ohledne%20PRELIDNENI%202.pdf
cz.figu.org
www.figu.org

Preľudnenie – štatistické zistenia o populácii vo svete.
Každý jeden deň o jedno mesto Jersey City viac vo svete? Áno aj nie.
Každý týždeň (každých 7 dní) o jednu Viedeň viac vo svete? Áno aj nie.
Každý mesiac o jeden Bangkok viac vo svete? Áno aj nie.
Každý rok o jeden Egypt viac vo svete? Áno aj nie.
Každý rok o jedny Filipíny viac vo svete? Áno aj nie.
Každých 7 rokov o jednu Európu viac? Áno aj nie.

Áno v počte ľudí, ktorí pribudnú na Zemi, a nie v počte km2 rozlohy, plochy. Nie v počte potravy, áno v počte ľudí, nie v počte bytov a domov, nie v počte záhrad, lesov, potrebnej vody, kyslíka, životného prostredia, nie v počte infraštruktúr, čerpacích staníc, železníc, letísk, nie v počte zdravotníckych, kultúrnych, športových zariadení, škôl, škôlok, nie v počte obchodných centier, obchodov, mc donaldov, nie v počte pracovných miest, pracovísk, závodov, ale v počte ľudí áno. Ľudia pribúdajú a ostatných vecí, potrebných pre týchto pribúdajúcich ľudí nepribúda. Týmto sa vytvára stále väčšia a väčšia disproporcia, nepomer, stále väčšia a väčšia priepasť, nerovnomernosť, neúmernosť.

Denne pribudne na Zemi 270 tisíc ľudí, ľudí ako je obyvateľov v meste Jersey City.
Rozlohy, životného priestoru a potrieb nepribúda.
Týždenne pribudne na Zemi 1,9 milióna ľudí, ľudí ako je obyvateľov v meste Viedeň.
Rozlohy, životného priestoru a potrieb nepribúda.
Mesačne pribudne na Zemi 8,3 milióna ľudí, ľudí ako je obyvateľov v meste Bangkok.
Rozlohy, životného priestoru a potrieb nepribúda.
Ročne pribudne na Zemi 100 miliónov ľudí, ľudí ako je obyvateľov v celom Egypte.
Rozlohy, životného priestoru a potrieb nepribúda.
Rovnako 100 miliónov ľudí žije na Filipínach, toľko ľudí ročne pribudne na svete,
ale rozlohy, životného priestoru a potrieb ročne pre 100 miliónov ľudí nepribúda.
Každých 7 rokov pribudne na Zemi 700 miliónov ľudí, ľudí ako má Európa obyvateľov,
ale rozlohy, životného priestoru a potrieb pre tých ľudí nepribúda.

Pridaj komentár