ÚVOD DO MEDITÁCIE

Prostredníctvom meditácie sa človek naučí meditačnej koncentrácii. Tá je pre človeka potrebná, aby v každej podobe, teda v psychickej ako aj duchovnej a materiálnej oblasti vytvoril vyrovnanosť – harmóniu. Ďalej vedie tiež k tomu, že sa duchovné sily môžu realizovať (zužitkovať) rovnako ako sa materiálne vedomé idey môžu uskutočniť cestou sily vedomia a duchovnej sily. Tým sa teda cez meditačnú koncentráciu môže človek naučiť rôzne veci, ako napr. telepatiu, teda prijímanie myšlienok druhých ľudí, ako aj vysielanie myšlienok k druhým ľuďom, ktorí tieto potom prijímajú, keď sú k tomu spôsobilí. Ďalej sa tiež prostredníctvom meditačnej koncentrácie človek môže naučiť telekinézu, prostredníctvom ktorej môže byť pohybované materiálnymi predmetmi...

GENESIS

(Genéza Stvorenia) Odovzdané čisto duchovnou rovinou PETALE (= Koruna Stvorenia) Prijal, predložil a vysvetlil “Billy” Eduard Albert Meier Streda, 17. december 1975 00:41 až 2:59 h Človek Zeme, má ti byť znovu následne dané učenie pravdy, učenie ducha, učenie života, ako ti boli dané v skorých dobách, prv ako si odpadol od zákonov a odporúčaní života. Učenie ti má byť dané predovšetkým vo forme všečasového doslovného znenia, presne podľa čísla usporiadané, aby potom vo vysvetľujúcom poučení bolo predložené, tak bude JEDNOTLIVCOM zrozumiteľné. Takto ti bude učenie opäť dané, nasleduje ako prvé v duchovnej hodnote a s vedomosťami o plodení, vzniku,...

DIREKTÍVY

´Billy´ Eduard Albert Meier DIREKTÍVY SMERNICE PRAVIDLÁ SPRÁVANIA k vypracovaniu/dosiahnutiu a udržaniu fyzickej, psychickej a vedomej čistoty a zdravia; vypracované v rámci nasledovania zákonov a odporúčaní hygienickej starostlivosti o telo, psychiku, ducha a vedomie, ktoré sú zakotvené v UČENÍ DUCHA PREDSLOV Odjakživa toho bolo ľuďmi mnoho napísaného a povedaného o zákonoch a odporúčaniach ľudskej hygieny a o správaní sa vo vzťahu k zdraviu, spolužití s prostredím a životospráve. Vzhľadom na túto skutočnosť sa objavujú už v najskorších dobách dejín ľudstva veľmi známe mená ľudí, ktorí sa zaoberali týmto predmetom, ktorých tu ale nie je potrebné uvádzať. Je však dôležité poznamenať,...

Dobrodružstvá svetobežníka

Dobrodružstvá, články, krátke príbehy, správy a zážitky atď. Z mladých a dobrodružných rokov <Billyho> Eduarda Alberta Meiera COPYRIGHT a autorské práva 1975/2014u ‹Billy› Eduard Albert Meier, ‹Freie Interessengemeinschaft für Grenz- und Geisteswissenschaften und Ufologiestudien›,Semjase-Silver-Star-Center, CH-8495 Schmidrüti ZH. Žiadna časť tohto diela, žiadne fotky a iné obrazové predlohy, žiadne diapozitívy,  filmy, videá a ani iné písomnosti alebo iné podklady atď. nesmú byť reprodukované v akejkoľvek podobe (fotokópia, mikrofilm alebo iným spôsobom) bez písomného súhlasu vlastníka Copyright práva, ani na účely vyučovania atď., nesmú byť použité ani použitím elektronických systémov, rozmnožované alebo šírené ďalej. Opitý Prerozprávanie skutočného príbehu; Stalo sa v roku 1942 v rodine Urech, obec...

ŽIVOT A SMRŤ

“BILLY” Eduard Albert Meier O ďalšej existencii človeka oživujúceho ducha v oblasti druhej strany po smrti fyzického tela, a o živote človeka ako takého so všetkými jeho aspektmi vo vnútorných a vonkajších oblastiach. Moje prikázanie tebe, človek Zeme: Neboj sa! Ale prečo sa, pozemský človek, ešte vždy bojíš, keď predsa veľmi dobre vieš, že pravda, láska a múdrosť budú pre teba večné. Človek Zeme, nepovažuj nikdy materiálne veci za neživé a mŕtve. Nepovažuj ich za také len preto, že ti neprejavujú žiadne vedomie alebo preto, že ešte nie si schopný ho zachytiť. Ale v pravde, matéria nie je mŕtva a...

Rýchlosť a dosah lásky resp. citov

Úryvok z knihy Gesetz der Liebe, https://shop.figu.org/b%C3%BCcher/gesetz-der-liebe Tiež láska a všetky jej formy sú podriadené určitej rýchlosti, ktorá je zodpovedajúco prispôsobená tomu, či forma lásky alebo jednoducho láska pochádza z polomateriálnej oblasti psychiky – citov, a teda je afektívnou láskou, alebo či sa jedná o formu lásky resp. lásku efektívnej formy, ktorá ako v múdrosti zažívajúca skúsenosť a zážitkový vzťah a záujem je vytvorená v bloku pocitov (pociťovania). V polomateriálnej citovej oblasti psychiky sa pohybujú city a ich impulzy rýchlosťou svetla, ako je to tiež v prípade, keď preniknú do čisto materiálnej oblasti, opustia telo a rozšíria sa do okolia alebo priestoru. A keďže city produkujú elektromagnetické kmity (vibrácie), ktoré rýchlosťou svetla...

Skutočný motor myslenia

‹Billy› Eduard Albert Meier680. kontakt, pondelok 7. mája 2017, 13.07 h Billy: … Mnoho ľudí má ale úplné nejasnosti, či život po smrti existuje, pretože si tiež nemôžu vysvetliť, ako je ich vedomie vytvorené. Od tvojho otca Sfath som sa v mladom veku a neskôr z pamäťových bánk Nokodemiona dozvedel, že existencia vedomia je založená na výmene informácií medzi materiálnym ľudským vedomím a duchovne energetickým svetom Stvorenia, Univerzálnym vedomím. To nemohol vlastne doteraz nijaký pozemšťan vysvetliť, následne ani nikto skutočne vyučovať, že tiež po smrti ešte vedomie ďalej existuje impluzne-energeticky, avšak už nie aktuálne, ale vo forme ako bolo povedané,...

O mužoch a ženách…

Ak ide o stvorenie, resp. o korunu stvorenia, vždy sa muž prederie do popredia a postaví sa pred všetko ostatné – vrátane ženy. Niektorí skutočne veria, že sú pánmi tvorstva a že teda prevyšujú ženské pohlavie a musia mu vládnuť. Prinajmenšom to tak platí v prípade mužského sveta, ktorý sa mylne domnieva, ako kedysi Albertus Magnus a spol., že ženy sú podradné stvorenia, hlúpe, nesamostatné a naivné, čo je vyjadrené skutočnosťou, že spolu s inými neslávne znanými vecami im tiež chýba logika na to, aby sa samostatne a bez mužskej pomoci mohli vysporiadať s každodennými ťažkosťami, s prácou, s úlohami...

Čo je to skutočné priateľstvo

Billy No, takže takto: Čo sa mňa týka, z môjho pohľadu sa správam ku všetkým ľuďom ako priateľ, vrátane tých, ktorí sú proti mne a ohovárajú ma. Takéto je moje správanie voči všetkým ľuďom, pričom môžem povedať, že voči nikomu, voči žiadnemu človeku, nevyjadrujem nenávistné myšlienky ani pocity nenávisti, a to ani vtedy, keď mi vynadajú, keď mi klamú a ohovárajú ma atď. PtaahPrepáč, že ťa preruším, ale mám námietku. Chcem k tomu niečo povedať, aby som to hneď na začiatku uviedol na pravú mieru, a totiž že sa často stáva, že ťa urážajú, ohovárajú a že ti klamú. To sa stáva, ako vravím, pomerne často, pričom...

Oslobodenie vedomia

                3. Oslobodenie vedomia Keď predovšetkým podľa najlepších síl sa bude pokúšať podržať ľudí, zvieratá, rastliny a udalosti voči čistému pozorovaniu (v čistom pozorovaní), tak bude ihneď pociťované, že tento čas plynie omnoho harmonickejšie ako ten, v ktorom človek najľahším pokušeniam v slove i čine a v cite i myšlienke povolí “zakročiť”. Človek prechádza týmto časom s blahodarným pocitom slobody a sebestačnej radostnosti, ako cez neviditeľný pancier chránený proti vonkajšiemu svetu a jeho dobiedzavosti a banálnosti. Akoby sa človek z návalu a nárazov masy ľudí zachránil na úplne prázdny vŕšok a teraz oddychujúc sa môže obzerať za ním zostatú tlačenicu....