Preľudnenie – úvaha a štatistické zistenia o populácii vo svete

Každý jeden deň o jedno mesto Jersey City viac vo svete? Áno aj nie.

Každý týždeň (každých 7 dní) o jednu Viedeň viac vo svete? Áno aj nie.

Každý mesiac o jeden Bangkok viac vo svete? Áno aj nie.

Každý rok o jeden Egypt viac vo svete? Áno aj nie.

Každý rok o jedny Filipíny viac vo svete? Áno aj nie.

Každých 7 rokov o jednu Európu viac? Áno aj nie.

Áno v počte ľudí, ktorí pribudnú na Zemi, a nie v počte km2 rozlohy, plochy. Nie v počte potravy, áno v počte ľudí, nie v počte bytov a domov, nie v počte záhrad, lesov, potrebnej vody, kyslíka, životného prostredia, nie v počte infraštruktúr, čerpacích staníc, železníc, letísk, nie v počte zdravotníckych, kultúrnych, športových zariadení, škôl, škôlok, nie v počte obchodných centier, obchodov, mc donaldov, nie v počte pracovných miest, pracovísk, závodov, ale v počte ľudí áno. Ľudia pribúdajú a ostatných vecí, potrebných pre týchto pribúdajúcich ľudí nepribúda. Týmto sa vytvára stale väčšia a väčšia disproporcia, nepomer, stále väčšia a väčšia priepasť, nerovnomernosť, neúmernosť.

Denne pribudne na Zemi 270 tisíc ľudí, ľudí ako je obyvateľov v meste Jersey City.
Rozlohy, životného priestoru a potrieb nepribúda.

Týždenne pribudne na Zemi 1,9 milióna ľudí, ľudí ako je obyvateľov v meste Viedeň.
Rozlohy, životného priestoru a potrieb nepribúda.

Mesačne pribudne na Zemi 8,3 milióna ľudí, ľudí ako je obyvateľov v meste Bangkok.
Rozlohy, životného priestoru a potrieb nepribúda.

Ročne pribudne na Zemi 100 miliónov ľudí, ľudí ako je obyvateľov v celom Egypte.
Rozlohy, životného priestoru a potrieb nepribúda.

Rovnako 100 miliónov ľudí žije na Filipínach, toľko ľudí ročne pribudne na svete,
ale rozlohy, životného priestoru a potrieb ročne pre 100 miliónov ľudí nepribúda.

Každých 7 rokov pribudne na Zemi 700 miliónov ľudí, ľudí ako má Európa obyvateľov,
ale rozlohy, životného priestoru a potrieb pre tých ľudí nepribúda.

 

 

Leave a Reply