Čo je to skutočné priateľstvo

Billy
No, takže takto: Čo sa mňa týka, z môjho pohľadu sa správam ku všetkým ľuďom ako priateľ, vrátane tých, ktorí sú proti mne a ohovárajú ma. Takéto je moje správanie voči všetkým ľuďom, pričom môžem povedať, že voči nikomu, voči žiadnemu človeku, nevyjadrujem nenávistné myšlienky ani pocity nenávisti, a to ani vtedy, keď mi vynadajú, keď mi klamú a ohovárajú ma atď.

Ptaah
Prepáč, že ťa preruším, ale mám námietku. Chcem k tomu niečo povedať, aby som to hneď na začiatku uviedol na pravú mieru, a totiž že sa často stáva, že ťa urážajú, ohovárajú a že ti klamú. To sa stáva, ako vravím, pomerne často, pričom ale dotyčných ľudí, ktorí ťa všemožne potupujú, necháš v naivnej domnienke, že si ich zákerné verbálne útoky neuvedomuješ.

Billy
Dobre teda, ako myslíš, z pohľadu, ktorý som prevzal od Sfath a celý život som sa ho držal a určite ho ešte budem do istej miery budovať, môžem vysvetliť, ako vyzerá efektívne priateľstvo v podobe rozsiahlej zbierky predpokladov, ktoré vychádzajú zo Sfath učenia a ja ich zhrniem vlastnými slovami, a to ako pre ženské, tak aj pre mužské pohlavie. Celú vec chcem teda ozrejmiť nasledovne:

… celý text v pdf s nemeckým originálom a so slovenským prekladom
DE – SK version co je skutocne priatelstvo

Leave a Reply