Nech je MIER na Zemi

Každý člověk by se měl denně snažit, aby všem ostatním šel (a žil) příkladem

Při pohledu na aktuální celosvětovou situaci v dubnu 2018 a na hrozící válečnou eskalaci se mnohý člověk táže, co může jako jednotlivec on sám udělat, aby na Zemi přispěl k uskutečnění míru. Nakonec musí každý člověk – tedy každá žena, každý muž a každé dítě – začít sám u sebe tím, že v sobě vytvoří mír, lásku, harmonii a svobodu, v důsledku čehož na základě jeho dobrého příkladu pak jednoho vzdáleného dne nastane na Zemi skutečně MÍR.

Prorok Nového Věku, BEAM = »Billy«Eduard Albert Meier k tomu řekl při 427. oficiálním kontaktu z 9. července 2006 následující:

Žel je to ale v současné době ještě tak, že inteligence velké masy pozemšťanů je dosud v plenkách, a sice včetně všech těch, kteří zastávají funkce státních mocnářů a kteří lidstvu přináší neštěstí, smrt, zhoubu, zničení, válku a teror.

Všichni si ale myslí – národy, jakož i státní mocnáři a jejich vazalové –, že jsou po stránce své inteligence natolik vzdělaní, že už se nemají v této věci co naučit, takže si myslí, že po stránce rozumu a pochopení jednají správně, což ovšem nikterak neodpovídá pravdě, neboť ve skutečnosti jsou propastně neinteligentní, a postrádají tedy cenné pochopení a skutečný rozum.

Lidí se skutečně evolutivně cennou inteligencí, resp. s výrazným rozumem a náležitou chápavostí lze na Zemi nalézt žel jen pomálu, ale oni jsou ti, kteří se snaží o evoluci vědomí pozemšťanů a učí je, co je to láska, mír, moudrost, svoboda a harmonie.

A protože je takovýchto lidí žel jen málo, bude trvat ještě dlouho, než se všechno zlo změní a nastane proměna k lepšímu.

Ovšem každý jednotlivec ze všech těchto zmíněných nemnohých lidí se musí denně snažit o to, aby všem ostatním šel (a žil) příkladem, neboť jen na základě živoucího příkladu správného způsobu života podle Tvořivých zákonitostí, je možné, aby pozemšťané budovali svou inteligenci, resp. svůj rozum a svou chápavost; to je ovšem možné pouze i na základě nezbytných rozhovorů, myšlenek, pocitů, činů a psaných slov za účelem poučení.

Změnu k lepšímu lze přivodit jen tak, že oni nemnozí opravdu vědoucí a inteligentní lidé budou nepřetržitě ponaučovat své bližní ve věci pravdy, a sice i tehdy, když se v myšlenkovém světě lidí prozatím neinteligentních zachytí jen špetka těchto ponaučení.

Přidává-li se totiž špetka ke špetce, pak se z toho utváří něco, co se stále zvětšuje a co se stává stále rozsáhlejším, a co se následně i rozšíří, zesílí a nakonec vytvoří nepřehlédnutelný faktor, který už nebude možné opomíjet.

(Výňatek z FIGU Zeitzeichen č. 94, květen 2018)

zdroj: http://cz.figu.org/

viz také: http://cz.figu.org/uceni-ducha/mir-at-je-na-zemi

Leave a Reply