Preľudnenie – úvaha a štatistické zistenia o populácii vo svete

Každý jeden deň o jedno mesto Jersey City viac vo svete? Áno aj nie. Každý týždeň (každých 7 dní) o jednu Viedeň viac vo svete? Áno aj nie. Každý mesiac o jeden Bangkok viac vo svete? Áno aj nie. Každý rok o jeden Egypt viac vo svete? Áno aj nie. Každý rok o jedny Filipíny viac vo svete? Áno aj nie. Každých 7 rokov o jednu Európu viac? Áno aj nie. Áno v počte ľudí, ktorí pribudnú na Zemi, a nie v počte km2 rozlohy, plochy. Nie v počte potravy, áno v počte ľudí, nie v počte bytov a domov,...

Druhá zem: Ako nás sondy NASA priviedli bližšie k objaveniu exo-života

Až donedávna sa vedci domnievali, že Zem nemá žiadne analógie mimo slnečnej sústavy. Ale dve misie NASA – Keplerov vesmírny teleskop a kozmická sonda Dawn – tieto domnienky zrušili. „Pred 35 rokmi, keď sme hovorili o vývoji vesmírneho teleskopu Kepler, nepoznali ani jednu planétu mimo slnečnej sústavy. Teraz sa zistilo, že v galaxii je viac planét ako hviezd. Teleskop Kepler ukázal, že budúce generácie majú reálnu šancu objaviť a kolonizovať Mliečnu dráhu, “ uviedol  vedúci výskumu misie William Borucki, ktorého citovala NASA americká agentúra pre letectvo . Podľa Boruckiho prvé roky Keplerovej misie ukázali, že v galaxii sú miliardy planét. Podľa nedávnych odhadov NASA existuje...

Vedomosti hodné poznania

Funkcia mozgu Materiálny mozog človeka obsahuje v sebe materiálne vedomie. Mozog je vlastný nástroj, ktorý všetko spolu zozbiera (zaobstará) a všetko spolu spracúva, teda idey – predstavy, ktoré vo forme impulzov prichádzajú z podvedomia, na vlastné materiálne vedomé idey prerobené, spracované a do konečnej fázy privedené. Mozog je faktor materiálneho vedomia, hľadá riešenia, nastavuje úvahy, nachádza výsledky a tieto potom ako vlastné materiálne vedomosti v materiálne logickom, čiastočne logickom alebo nelogickom zmysle opäť odovzdáva a podáva ďalej materiálnemu podvedomiu, kde to potom je spracovávané ďalej a tak určitou logikou z toho vzniknuté, minimálne impulzy cez centrálne vedomie sú vysielané do...

Mierová meditácia

Každý človek vedomí si zodpovednosti sa spravidla zamýšľa nad mnohými témami týkajúcich sa toho kam smeruje naše pozemské ľudstvo. Jedna z najdôležitejších a aj vždy znova aktuálnych tém, nad ktorými je premýšľané a filozofované, je téma mier. Ale o mieri alebo vojne na našej Zemi zdá sa rozhodujú sily, ktoré jednotlivý človek nemôže ovplyvniť, pretože, kto už má možnosť oných moc majúcich zastaviť, ktorí pozemské ľudstvo ženú na pokraj sebazničenia? Tento rezignovaný a fatalistický postoj, ale otvára dvere a brány práve tým silám, ktoré sú lačné po moci a chcú všetko strhnúť k sebe. Ale mier nemôže byť vynútený ani masovými demonštráciami, pretože nielen solidarita národov musí...

Správy OSN – Ázia môže vyčerpať ryby do roku 2048

4 regionálne správy o biodiverzite predpovedajú hrozby pre potraviny, čistú vodu a verejné zdravie Zem stráca rastliny, zvieratá a čistú vodu dramaticky, podľa štyroch nových vedeckých správ OSN o biodiverzite. Vedci, ktorí sa stretli v Kolumbii, vydali päť regionálnych správ v piatok o tom, ako sa majú zvieratá a rastliny v Amerike, Európe a strednej Ázii, Afrike a oblasti Tichomoria. Ich záver po troch rokoch štúdia: Nikde sa nedarí. Správy predpokladajú, že ak budú pokračovať súčasné trendy: Do roku 2050 Amerika bude mať o 15 percent menej rastlín a zvierat ako teraz. V Ázii do roku 2048 nebude existovať žiadna...

Správne číslo pí – Ludolfovo číslo a asteroid Apophis, ako spolu súvisia?

Pán Harry Lear tvrdí, že správne číslo pí – Ludolfovo číslo je 3,144… Nesprávne číslo pí (podľa neho) je 3,141… minimálny rozdiel je až 0,003 hodnoty. Ešte presnejšie: Správne číslo pí – Ludolfovo číslo je 3,1446… Nesprávne číslo pí je 3,1416… minimálny rozdiel je až 0,003 hodnoty. Pokus o experimentálny dôkaz: Na videu má pán Harry Lear drevený kruh s priemerom 1000mm (1m), polomer 500mm (0,5m) vyrobený na CNC stroji. Obvod kruhu mu vyšiel 3144 mm a nejaká časť milimetra. Obvod kruhu 3144 deleno priemer 1000 nám dá číslo pí 3144 / 1000 = 3,144 Ludolfovo číslo (podľa p. Leara...

LÁSKA MUSÍ BYŤ PULZOM

LÁSKA MUSÍ BYŤ PULZOM ĽUDSKEJ GEMÜT – DUCHOVNEJ MYSLE, pretože láska je jedinou cestou k mieru, slobode, poznaniu a múdrosti. Ale pociťovať lásku k Stvoreniu a lásku k všetkým formám života znamená v úcte uznávať a plniť povinnosť voči všetkému hodnému úcty. Čím dlhšie človek žije, tým viac dôvodov má ďakovať, učiť sa a – hanbiť sa. Kto pozná ľudí je vediaci (zasvätený); kto pozná sám seba je osvietený mudrc. Žiadny človek nie je vzdialenejší od skutočnej pravdy, ako ten, ktorý verí, že pozná na všetko odpoveď. Človek, ktorý nie je silný, samostatný, čestný, pracovitý, skromný, sebavedomý, úctivý, vediaci a...

Plasty v oceáne „planetárna kríza“ – OSN

Plastový odpad má rôzne škodlivé účinky na životné prostredie Život v moriach riskuje nenapraviteľné škody spôsobené rastúcim množstvom plastového odpadu, varovala vedúca United Nations-Oceans. Lisa Svenssonová uviedla, že vlády, firmy a jednotlivci musia konať oveľa rýchlejšie, aby zastavili znečistenie plastami. „Je to planetárna kríza,“ povedala. „… ničíme ekosystém oceánu.“ Viac na http://www.bbc.com/news/science-environment-42225915

Ayahuasca (Banisteriopsis caapi)

preložený výňatok z Buletínu z http://www.figu.org/ch/verein/periodika/sonder-bulletin/2017/nr-103 Ptaah ‹Ayahuasca› (Banisteriopsis caapi) je druh pnúcich rastlín z rodiny malpígiovitých porastov (Malpighiaceae). Z určitých častí rastlín, najmä zo stonky a listov, sa vyrába horký odvar. Taktiež sa z viacerých častí resp. hlavných súčastí rastliny ‹Ayahuasca› vyrába halucinogénny nápoj, ktorý je používaný špeciálne indiánmi dažďového pralesa horného toku Amazonky. Liana sa rovnako ako nápoj tiež volá ‹Ayahuasca› a zodpovedá várke rastliny ovplyvňujúcej myšlienky, pocity a psychiku. Indiáni dažďového pralesa používajú túto rastlinu na vyvolávanie duchov, pričom sú presvedčení, že samotné duše rastlín ich naučili variť psychoaktívny nápoj z častí liany Banisteriopsis caapi a z listov kra Chacruna. Všeobecne je táto rastlina doma v tropických...