GENESIS

(Genéza Stvorenia)
Odovzdané čisto duchovnou rovinou

PETALE
(= Koruna Stvorenia)
Prijal, predložil a vysvetlil
“Billy” Eduard Albert Meier

Streda, 17. december 1975
00:41 až 2:59 h

 1. Človek Zeme, má ti byť znovu následne dané učenie pravdy, učenie ducha, učenie života, ako ti boli dané v skorých dobách, prv ako si odpadol od zákonov a odporúčaní života.

 2. Učenie ti má byť dané predovšetkým vo forme všečasového doslovného znenia, presne podľa čísla usporiadané, aby potom vo vysvetľujúcom poučení bolo predložené, tak bude JEDNOTLIVCOM zrozumiteľné.

 3. Takto ti bude učenie opäť dané, nasleduje ako prvé v duchovnej hodnote a s vedomosťami o plodení, vzniku, zrode a BYTÍ Stvorenia Univerzálneho vedomia, čo je nazvané podľa tvojho významu a chápania, GENESIS.

 4. Počúvaj, človek Zeme, tvojho učiteľa pravdy, učiteľa ducha, učiteľa života, bytosť (podstatu) vysokej úrovne, ktorá ťa učí, že ani prvé ani posledné neexistuje, okrem Stvorenia Univerzálneho vedomia a Pra-plameňa, z ktorého ono vzišlo a v ktorom raz bude; pretože všetko v jednej jedinej forme sa zakladá, ktorá z ne-formy vzišla.

 5. Počúvaj, čo ťa my, blízko /relatívnej/ dokonalosti, máme naučiť o sedmere, ktoré je tu nazývané Stvorenie,.

 6. Dbaj a rešpektuj z Pra-plameňa vzniknuvšie Stvorenie Univerzálne vedomie, dbaj a rešpektuj poučenia o ňom, ktoré prekonalo to pôvodné, počiatočné a stalo sa BYTÍM.

 7. Z neho pramení lesk svetla, ktoré žiari z vševeľvekovej tmy.

 8. Ono vytvorilo energiu v prázdnote ničoho, to bola nekonečnosť nekonečného trvania, z ktorej vznikol priestor nového Univerza.

 9. Primárne sa stalo BYTÍM – aby tvoriace a plodiace bolo a kreujúce v zmysle životných foriem.

 10. Z neho, Stvorenia Univerzálneho vedomia, emanujú formy všetkého života – vnútorne i navonok.

 11. Tým je ti dané, človek Zeme, učenie genézy Stvorenia Univerzálneho vedomia, ako ti bolo už dané v skorších dobách, prv než si odpadol od zákonov a odporúčaní života.

 12. V zrozumiteľnej forme, tak aby mu JEDNOTLIVEC porozumel, má ti byť vysvetľujúc teraz učené, jemne podľa čísla usporiadané, ako ti je dané.

 13. Táto úloha je ale udelená tvojmu prorokovi, ako to je oddávna, tak ti poučenia sú dané tebe zrozumiteľným jazykom v jasnosti a zreteľnosti, ako ti je vlastný ako materiálnej forme života.

 14. Nech ti je k tomu poučne vysvetlené:

 15. Výklady a poučenia tvojho proroka sú múdre a správne, pretože silou jeho ducha, vedomia a jeho vedomostí je v pravde poučený a jej oddaný, a je v nej poučený vnútorne i navonok.

 16. Preto, človek Zeme, sú jeho vysvetľujúce poučenia, ktoré dáva pod našim posvätením /kontrolou/, pravdivé a zodpovedajú múdrosti všetkých čias.

 17. A tak on má túto misiu naplniť, budeme ti aj naďalej sprístupňovať učenie pravdy, učenia ducha, učenie života v slovách a hodnotách všečasovosti, tak je pre teba v danom čase opäť v plnom rozsahu.

GENESIS

 1. Vesmír (Univerzum) bol zahalený vo svojom neviditeľnom plášti,

 2. vytvorený z Pra-plameňa Pračasu (Pračasovosti), Pra-Stvorenia.

 3. Ešte bolo Univerzum len nekonečnosť v nekonečnom trvaní,

 4. pretože ešte nebol Stvorením Univerzálnym vedomím vytvorený priestor.

 5. V ňom, v nekonečnom trvaní, spí počas siedmych veľvekov Pra-Stvorenia a v jeho ochrane plod Stvorenia Univerzálneho vedomia,

 6. rozvíjajúc a vyvíjajúc sa,

 7. aby nastalo (povstalo) Stvorenie Univerzálne vedomie v energii, sile a BYTÍ a odteraz sa nazývalo ako Stvorenie Univerzálne vedomie alebo jednoduchším spôsobom ako Stvorenie.

 8. Dosiaľ bolo ono najprv splodené ako idea Pra-plameňa,

 9. nevedomé a nemúdre.

 10. Driemajúc spočívalo v lone rodiacich sa a nastávajúcich prvých sedem veľvekov,

 11. aby sa stalo vediacim a múdrym.

 12. Existencia BYTIA sa ešte nezrodila,

 13. pretože ešte spala vo vzniku utvárajúceho sa Stvorenia.

 14. Ešte nebolo tiež zrodené univerzálne gemüt,

 15. pretože vznikajúce Stvorenie vytvorilo ho v spánku až k nastávajúcej existencii.

 16. Príčiny života neboli ešte prítomné,

 17. keďže Stvorenie bolo iba spiace,

 18. vytvárajúc sa (vzchádzajúc zo seba).

 19. Tma samotná napĺňala nič (ničotu) nekonečného trvania,

 20. ktorá položená bola do prvých siedmych veľvekov Pra-plameňa,

 21. a ktorá vložená bola do idey ako Univerzum,

 22. v ktorom svetlo malo nastať,

 23. zrodením Stvorenia,

Ukážka prekladu z knihy Genesis https://shop.figu.org/b%C3%BCcher/genesis?language=en

Leave a Reply