O mužoch a ženách…

Ak ide o stvorenie, resp. o korunu stvorenia, vždy sa muž prederie do popredia a postaví sa pred všetko ostatné – vrátane ženy. Niektorí skutočne veria, že sú pánmi tvorstva a že teda prevyšujú ženské pohlavie a musia mu vládnuť. Prinajmenšom to tak platí v prípade mužského sveta, ktorý sa mylne domnieva, ako kedysi Albertus Magnus a spol., že ženy sú podradné stvorenia, hlúpe, nesamostatné a naivné, čo je vyjadrené skutočnosťou, že spolu s inými neslávne znanými vecami im tiež chýba logika na to, aby sa samostatne a bez mužskej pomoci mohli vysporiadať s každodennými ťažkosťami, s prácou, s úlohami a vlastne i so životom ako takým. Okrem toho tento typ mužov vážne predpokladá, že ženské pohlavie je všeobecne nekontrolovateľné, netvorivé a nemorálne v myslení, cítení a konaní, to všetko údajne popri vrodenej bezmocnosti v každom ohľade – naskrze slabšie pohlavie.

… celý text v pdf s nemeckým originálom a so slovenským prekladom
DE – SK version o zenach a muzoch

 

Leave a Reply