Správne číslo pí – Ludolfovo číslo a asteroid Apophis, ako spolu súvisia?

Správne číslo pí – Ludolfovo číslo je 3,144… Nesprávne číslo pí je 3,141… minimálny rozdiel je až 0,003 hodnoty.
Ešte presnejšie: Správne číslo pí – Ludolfovo číslo je 3,1446… Nesprávne číslo pí je 3,1416… minimálny rozdiel je až 0,003 hodnoty.

Experimentálny dôkaz:

Na videu má pán Harry Lear drevený kruh s priemerom 1000mm (1m), polomer 500mm (0,5m) vyrobený na CNC stroji. Obvod kruhu mu vyšiel 3144 mm a nejaká časť milimetra. Obvod kruhu 3144 deleno priemer 1000 nám dá číslo pí 3144 / 1000 = 3,144

Ludolfovo číslo (nesprávne) pí však je 3,141 a pri 1000mm priemere kruhu by mal mať obvod 3141 mm … to je 3 mm rozdiel.


zdroj: http://measuringpisquaringphi.com/

Iný dôkaz:
zlatý rez má hodnotu 1,618033988…
Správne číslo pí = 4 deleno (druhá odmocnina zlatého rezu)
druhá odmocnina zlatého rezu = 1,272019650…
pí = 4/1,272019650…
pí = 3,1446055…

zdroj: http://measuringpisquaringphi.com/geometric-proofs-of-pi/

Čo z toho vyplýva?
Pri počítaní kružníc, obvodov s použitím správneho čísla pí, pri kruhu s priemerom 1000 mm je rozdiel v obvode kruhu vyše 3mm. Pri kruhu s priemerom 10 metrov bude rozdiel v centimetroch. Pri kruhoch s priemermi 100 metrov bude rozdiel v desiatkach centimetrov.  Pri kruhoch s priemermi stoviek metrov budú rozdiely v metroch ! Pri kruhoch s kilometrovými priemermi, budú rozdiely v kilometroch !!!, a následne rozdiely až xxx kilometrov, pri počítaní veľkých, obrovských kružníc, po ktorých krúžia planéty, planétky, asteroidy, atď. Najmä dráha asteroidu Apophis, ak sa správne prepočíta, podľa správneho čísla pí 3,1446055…, tak prelet okolo Zeme v roku 2029 bude po inej dráhe a let Apophisu v roku 2036 zistíme, že skončí na Zemi. Apophis je skalnatý asteroid s veľkosťou 350 metrov. Je nanajvýš potrebné prepočítať dráhu asteroidu (okrem iných) podľa správneho čísla pí.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.