FIGU OTVORENÝ LIST

Preložené z originálneho nemeckého textu:
http://www.figu.org/ch/verein/periodika/offene-briefe/2016/nr-16
http://www.figu.org/ch/files/downloads/briefe/figu_offener_brief_16.pdf

FIGU OTVORENÝ LIST

Orgán pre slobodné, politicky nezávislé mienky a názory k svetovému dianiu

Podľa ‹Všeobecnej deklarácie ľudských práv› z 10. decembra 1948, článok 19, ‹Sloboda presvedčenia a prejavu›:

Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu. Toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel vinu pre svoje presvedčenie a zahŕňa právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice.

Výpovede a názory sa nemusia zhodovať s myšlienkami, záujmami, náukou a dobrom misií FIGU.

Otvorený list pre všetkých politikov ako aj zodpovedné osoby a funkcionárov hospodárstva a bánk, v ozbrojených silách, v tajných službách, cirkvi všetkých konfesií a pre všetkých ľudí, ktorí poznajú skutočnosť

Prosím, uvedomte si svoju ďalekosiahlu zodpovednosť a zmeňte politiku namierenú proti Rusku a terajšiu migračnú politiku v prospech rozsiahlych mierových logických a ďalekozrakých opatrení.

Milí spoluobčania a zodpovedné osoby na všetkých pozíciách!

Chcete naozaj riskovať, že prostredníctvom politiky namierenej proti Rusku vyprovokujete všetko zničujúcu atómovú vojnu, v ktorej pekelnom ohni celá Európa bude spolu so všetkými ľuďmi – a tak aj Vy, Vaša rodina a blízki a milióny ľudí – musieť zomrieť strašnou smrťou? A chcete sa prizerať, ako sa vďaka pochybnej migračnej politike infiltrácie cudzím v Nemecku a všetkých ostatných európskych krajinách otvorili dvere, čím sa vymaže nielen naša kultúra a národná identita, ale aj nami stáročia vybojovaný blahobyt? Hroziaci scenár je vzplanutie hnevlivej občianskej vojny, spôsobenej sociálnymi nepokojmi, ktoré s istotou prídu, ak veslo čo najrýchlejšie nezaberie smerom k rozumu, rozvahe a logike!

Dokážte, že ste si vedomí svojej zodpovednosti a svojich vodcovských schopností, ktoré sa zasadzujú o mierovú spoluprácu so všetkými národmi a štátmi za účelom celosvetového mieru, štátnej nezávislosti a ochrany ľudí vo všetkých krajinách Európy a sveta. K tomu by prispela logicko-dôsledná a tak prísna migračná, resp. azylová politika, ktorá by Nemecko a Európu naozaj chránila, aby sa dali opraviť doteraz narobené chyby. Nemecko a Európa už neunesú viac utečencov a azylantov, ktorí v skutočnosti vo viac než 90% prípadov nie sú ohrozovaní vojnou. Pri väčšine týchto ľudí ide o čisto hospodárskych a blahobytných migrantov, resp. sociálnych parazitov, ktorí nechali svoju vlasť v štichu preto, aby si v Európe – a predovšetkým v Nemecku – zaobstarali na náklady štátu a verejnosti zdanlivo pekný, bezstarostný život na vysokej úrovni. Škodlivý kurz multikultúry by mal rýchlo revidovať, resp. sa otočiť, aby Nemecko a ďalšie európske štáty vrátane Švajčiarska zostali vysoko vyvinutými, pokojnými a blahobytnými krajinami.

Keď objasníte hlbšie príčiny migračných prúdov, prídete k záveru, že sú podmienené v prvom rade celosvetovou populačnou explóziou a v budúcnosti aj vďaka tomu zrýchlenými prírodnými katastrofami. Druhým faktorom sú vojny všade vo svete vedené imperialistickými USA a odobrené ich očividnými poddanými podporovateľmi a nasledovníkmi, kvôli čomu sú Spojenými štátmi prepadnuté a sužované krajiny destabilizované a prepadajú anarchii, po čom ťahajú neprehľadné prúdy ľudí do Európy, medzi nimi desaťtisíce alebo státisíce traumatizovaných alebo znásilnených ľudí, ktorí nepoznajú žiadnu prekážku ani rešpekt.

Prosím Vás o premyslenie nasledujúcich jednotlivých skutočností, ktoré ako zodpovedná vedúca sila s ďalekozrakosťou pochopíte:

Nebezpečenstvo nehrozí z Ruska, ale zo západu

Vojenské obkľúčenie a démonizácia Ruska a jeho prezidenta je kontraproduktívna pre mier. Nie z Ruska prichádza nebezpečenstvo pre mier v Európe a vo svete, ale z USA a ich počúvajúcej Európskej únie. Jej vedúce sily by sa nemali bezmocne a poddajne riadiť USA, ale mala by si vytvoriť vlastný, slobodný názor. Skutočnosťou je, že Rusko ešte nikdy nezačalo útočnú vojnu a obyvatelia Ruska sú na základe ich nazerania na svet, sociálnej štruktúry a zmýšľania k činnosti Ruska otočení čelom. Na druhej strane tu sú USA, ktoré už dlhé roky zas a znova podnikajú vojny, sami seba nazývajúc „svetovou políciou“. Tieto vojny sú zosnované ich tajnými službami, armádou aj takzvanými neštátnymi organizáciami atď.  Potom USA vnikne do týchto krajín so zámienkou upokojenia situácie a demokratizácie, presadia isté svoje vládnuce pravidlá a vyťažia pre seba všetky suroviny tohto štátu. Už dlho je vysloveným cieľom USA výlučná vláda nad svetom a povzbudení týmto chorým šialenstvom idú doslova cez mŕtvoly. Ani IWF vedené USA nie je žiaden nástroj pomoci, ale orgán zotročenia pre tých najbohatších pre uspokojenie ich túžby po profite a moci. Dobro ľudí neznamená pre túto bandu vykorisťovateľov nič. Táto činnosť pohŕdania ľuďmi a oslavy vojny by mala byť okamžite s vašou pomocou a na základe vašej iniciatívy zastavená. Prispejte k tomu, aby Nemecko a Európa odmietla poslušnosť vo všetkých nepriateľských (vojenských, peňažných, týkajúcich sa tajných služieb, atď.) záležitostiach a cieľoch, aby sa v Európe neviedla žiadna vojna na účet obyvateľstva, ktorá by viedla k predtým nevídanému atómovému fiasku, ktoré by predstihlo každý doteraz známy horor.

Príliš veľká otvorenosť vedie k seba deštrukcii

Nemecko a ďalšie krajiny sú bohužiaľ na najlepšej ceste k strate ich identity, blahobytu a jedinečnosti vďaka naďalej hroziacej migrácii, pokiaľ sa migračným tokom nepodsunie hranica. Všetkého veľa škodí, to platí aj pre ochotu pomáhať a pohostinnosť voči ľuďom, ktorí sú v núdzi, ako aj voči zmesi národov, ktoré vedú k tomu, že nakoniec dôjde k občianskym vojnám, pretože sa Európania už nebudú v ich krajinách cítiť doma, ale cudzí, zradení a opustení od ich vlastných štátov. Prosím, otvorte oči pre prichádzajúcu biedu a veďte zdravú a rigoróznu migračnú a azylovú politiku podľa vzoru Austrálie! V opačnom prípade spácha Európa kolektívnu samovraždu! Patriotizmus a ochrana vlastného domova nemajú nič spoločné s nepriateľstvom voči cudziemu, nacionalizmom a pravicovým populizmom. Sú to príznaky, resp. symptómy nesprávne vedenej multikultúrnej ideológie nezodpovedajúcej skutočnosti nezodpovedných štátnikov.

EÚ sa správa voči vôli ľudu diktátorsky

Európska únia sa stala diktatúrou Európskej komisie a silných štátnych a vládnych šéfov. Tí neboli nikdy do ich európskych pozícií volení priamo od ľudu, ako by to muselo byť v pravej demokracii. Oni všetci sa sami postavili na čelo EU a teraz diktujú zhora a proti vôli ľudu a ich osudu. Drvivá väčšina európskych národov nechcela ani euro, ani úniu, ktorá ich proti ich gustu diriguje, utláča a nakoniec aj rozbíja, aby ich nakoniec mohla zasadiť do európskeho super štátu. To chcú len tí vodcovia, ktorí na celom tomto nezmysle na náklady občanov finančne a mocensky zarábajú, pričom ľudia sa stávajú čoraz viac chudobnými a ešte budú pod zámienkou ochrany pred terorizmom (ktorí sa prostredníctvom otvorenia hraníc znásobil) absolútne strážení a vykorisťovaní. Ďalším príkladom poručníctva ľudí je naplánované zrušenie hotovosti a následne zámerné zasadenie RFID-čipov do ľudí, čo nutne príde, ak proti tomu nevznikne žiaden logický, odvážny a predvídavý odpor, ktorí by mal vás, zodpovedných, zaviesť na cestu.

Prosím dbajte na nasledujúce návrhy

Bojovať proti príčinám migrácie národov

Zmeňte migračnú a azylovú politiku škodiacu celej Európe pre dobro ochrany jednotlivých štátov a im zverených ľudí a zároveň bojujte s príčinami migrácie národov! Najaktuálnejšie príklady pre veľmi pochybné kroky sú dotieravosť kancelárky Angely Merkelovej voči tureckému prezidentovi a plánované zavedenie vízovej slobody pre Gruzínsko, odkiaľ dokázateľne prichádzajú organizované kriminálne skupiny do Nemecka. Tento úmysel odporuje každému rozumu a malo by sa mu všetkými možnými legálnymi a mierovými spôsobmi zabrániť.

Vystúpiť z EÚ a NATO

Nemecko by malo vystúpiť z EÚ a NATO a stať sa znova seba určujúcim štátom, ktorý sa oslobodí spod poručníctva Európskej únie a NATO vedeným USA. Obrovské sumy peňazí boli v posledných rokoch napumpované do Grécka a ďalších krajín pre záchranu eura, aby udržali EU a euro umelo pri živote. Menu, ktorú pritom ledva niekto chcel. Stovky miliónov, ba dokonca miliardy eur teraz chýbajú infraštruktúre v Nemecku a celej Európe – a predovšetkým ľuďom, z ktorých sa čoraz viac nachádza v chudobe a musia sa prizerať, ako neoprávnení azylanti a utečenci bývajú v ich bytoch a využívajú a vykorisťujú aj iné európske štáty. Naproti tomu sú tí chudobní umlčaní a utláčaní cez Hartz IV, ktoré pohŕda ľuďmi a správa sa k ním ako k pracovným otrokom.

Viesť priateľskú politiku voči Rusku

Osloboďte Nemecko – mierovo, ale určite – od škodlivého vplyvu USA a všetkých zúčastnených v rámci vojska a tajných služieb a priateľsky sa prikloňte Rusku a jeho ľudom! Rusko je pokojný štát a k Nemcom má oveľa bližšie než USA, aj keď aj oni prispeli k porážke nacistov pod vedením Adolfa Hitlera. Tak sa však stalo len z čistej mocenskej kalkulácie a v žiadnom prípade nezodpovedalo americkej láske k blížnemu, keďže je vysloveným cieľom amerických štátnikov už od založenia USA usadiť sa v Európe a pohltiť ako Európu, tak aj Rusko – nech to stojí, čo to stojí (pre ostatných, resp. pre nás). Aj atómová vojna je pre Američanov vo vedúcich pozíciách a tamojšie šedé eminencie prijateľný prostriedok, ktorý oni v ich zaslepení považujú za dobrý pre presadenie ich chorých cieľov celosvetovej mocnosti.

Založiť multinárodné skupiny bojujúce za mier

Spravte základy pre trvalý, skutočný a celosvetový mier prostredníctvom založenia multinárodných skupín bojujúcich za mier! Tieto skupiny musia byť organizované, vycvičené a zostavené svetovým spoločenstvom a musia splniť úlohu – do 72 hodín zadusiť každé ohnisko konfliktu v zárodku na celom svete. Skúsené, osvietené a logicky zmýšľajúce sily smú pritom cieleným spôsobom odzbrojovať výhradne zločiny provokujúce vojnu a ozbrojené konflikte zodpovedných elementov a dať ich do bezpečných väzení, po čom budú musieť byť na základe rozhodnutia a nariadenia svetového spoločenstva vylúčení zo spoločnosti na doživotie, aby už nespôsobili viac škôd. Tento postup zodpovedá prirodzenému princípu logického násilia v sebaobrane, pričom nevinní nebudú smieť byť zranení a zabití a nebude môcť byť spôsobená ani odvrátiteľná škoda na náklady civilného obyvateľstva krajiny, keďže sa chybné elementy provokujúce vojnu zastavia. Vojaci a vedúce sily týchto skupín musia byť upevnení a vyškolení v pozitívne vyrovnanom rozpoložení ich osobnosti, myslenia, cítenia a správania, aby nestratili nervy ani v extrémnych situáciách, ale aby triezvo, rozvážne a kontrolovane naplnili svoju úlohu bez toho, aby prepadli nenávisti, myšlienkam na pomstu alebo brutalite, čo nie je ojedinelý prípad pri „obyčajných“ vojakoch. Bohužiaľ, vojnoví vojaci (predovšetkým tí americkí) boli nadrogovaní, čím sa stali bojovými mašinami bažiacimi po krvi, ktoré bez prekážok zabíjali, znásilňovali a mučili podobne hrozným spôsobom, ako to robia neľudské kreatúry teroristickej milície Islamského štátu.

Zastaviť celosvetovú explóziu populácie

Prosím, hneď sa zasaďte za zastavenie celosvetovej populačnej explózie, ktorá je príčinou všetkého zla na svete – stále sa zhoršujúcich klimatických katastrof, migrácie, vykorisťovania a ničenia celej prírody a našej (ešte) tak peknej a pestrej planéty, brutality a nekomunikatívnosti medzi ľuďmi, atď. Preľudnenosť je tá hlavná príčina všetkých zlých zvrhlostí proti ľudskej cti ako vojny, nenávisti voči cudziemu, ničenia životného prostredia, trápenia, trestu smrti a mnohých ďalších.

Chcete sa naozaj zapísať do histórie ako politici, resp. iní zodpovední, ktorí neboli schopní vzniknutú situáciu zdolať ako sa na ľudí patrí, ale ktorí práve naopak cez čakanie, zatĺkanie a prilievanie oleja do ohňa nechali to celé dospieť k násilnému plošnému požiaru? Vy nesiete zodpovednosť za nemecký ľud – čo urobíte?

Prosím, porozmýšľajte o tom všetkom a potom nasmerujte vaše správanie pre dobro ľudí k múdrosti.

Achim Wolf, Nemecko

Hlúpy kontra rozumný

V politike je hlúpy človek
s obmedzenou hlavou viac cenený
než jednoduchý človek s rozumnou
hlavou, ktorý má rozum a rozvahu,
je jasne múdry a tak aj plný lásky
a mieru, ďaleko od despotizmu,
nenávisti a bezhlavosti.

SSSC, 21. Október 2015,
11.18 h, Billy

Preložené z originálneho nemeckého textu:
http://www.figu.org/ch/verein/periodika/offene-briefe/2016/nr-16
http://www.figu.org/ch/files/downloads/briefe/figu_offener_brief_16.pdf

Leave a Reply