Vitamín C prevyšuje očkovacie látky

Epoch Times 22. Februára 2016 aktualizované: 7. júla 2016 21:34

Myšlienka „Zázračnej zbrane“, ktorá vylieči ľudstvo z viacerých chorôb, je už dlho snom pacientov aj doktorov. Aké by to bolo, keby takáto zbraň nemala prísť vo forme najnovších riskantných očkovaní, ale vo forme vitamínového doplnku?

Vitamín C, užívaný intravenózne alebo orálne, rozpína svoju silu.
Myšlienka „Zázračnej zbrane“, ktorá vylieči ľudstvo z viacerých chorôb, je už dlho snom pacientov a  doktorov. Aké by to bolo, keby takáto zbraň nemala prísť vo forme najnovších riskantných očkovaní, ale vo forme vitamínového doplnku?

To je presný výsledok skúšky výhod vitamínu C, ktoré objavil vo svojej práci Dr. Frederick Klenner.

Školská medicína odmieta prijatie dokázanej medicínskej pravdy

Tvrdenia doktora Klennera o vitamíne C a jeho neuveriteľných schopnostiach vyliečiť všetko od kiahní cez sklerózu multiplex až po reakciu na uštipnutie jedovatého hada, môžete nájsť v časopisoch a iných výtlačkoch, ktoré vydával po dobu viac než tri desaťročia.

Jeho zdokumentované príbehy úspechu právom letia do tváre konvenčnej medicíny, ktorá vyžaduje riskantné (invazívne) medicínske procedúry, napr. očkovanie proti osýpkam, mumpsu a rubeole.

Na základe dlhoročných štúdií doktora Klennera vychádza najavo, že vitamín C pôsobí ako proti infekčný, redukčný, antikoagulačný, oxidačný a antihistamínový prostriedok. Pozrime sa na niektoré výhody vitamínu C v medicínskych výskumoch doktora Klennera.

Obrna sa dá vyliečiť vitamínom C

Kým pred ním iní len teoretizovali o tom, že vitamín C môže hrať rolu pri zmenšení príznakov obrny, doktor Klenner bol prvým, kto dal pacientom s  obrnou vitamín C v dávkach desať tisícok miligramov – každý deň.

Zatiaľ čo Dr. Klenner prezentoval poučenie o svojich poznatkoch o vitamíne C a  obrne v roku 1949 na ročnom stretnutí American Medical Association, novorodenci, deti a dospelí boli naďalej mrzačení a zabíjaní týmto vírusom, kým ostatní v medicínskych kruhoch neprikladali jeho objavom veľa pozornosti.

Klenner odporúčal podávanie vitamínu C intravenózne, poukazoval ale aj na to, že aj intramuskulárna metóda môže byť uspokojivá. Podával aspoň 350mg na jeden kg váhy – dávka rovná 25000 až 30000mg pre jedného dospelého.

Podľa Dr. Klennera vyliečila askorbová procedúra každý prípad 60 pacientov s obrnou pod jeho dohľadom. Nikto nebol paralyzovaný a všetci sa mali tri dni po procedúre znovu dobre. Aj vtedy oznámil Dr. Klenner jeho poznatky, tentokrát v Southern-Medicine-and-Surgery-Journal. Opäť len málokto z medicínskych kruhov si to všimol.

Vitamín C vykazuje vynikajúce výsledky pri pásovom opare

Úspech Dr. Klennera nasadením vitamínu C pre porazenie radu infekcií a toxických votrelcov je úžasný, vrátane jeho publikovaných prác u ôsmich pacientov s pásovým oparom. Každej osobe bolo injekčne podané 2000 až 3000mg vitamínu C každých 12 hodín a k tomu podaných 1000mg ovocnej šťavy orálne každé dve hodiny.

Siedmi z ôsmich pacientov oznámili úplný ústup pásového oparu spojeného z bolesťami v priebehu 2 dvoch hodín od užitia prvej injekcie vitamínu C. Dokopy dostali pacienti 5-7 injekcií vitamínu C. Pľuzgiere, ktoré vznikli v spojení s vírusom, sa vyliečili rýchlejšie a úplne zmizli do prvých 72 hodín.

Pozorovania Dr. Klennera sú podporené výsledkami iných výskumníkov, tak predtým, ako aj po tom, čo publikoval svoju prácu. Jedna skoršia štúdia informovala o úspechu pri 14 pacientoch s pásovým oparom, ktorý dostávali injekcie vitamínu C. V jednej správe z roku 1950 pásový opar zmizol úplne u úžasných 327 z 327 pacientov – len 72 hodín po obdržaní injekcie vitamínu C.

Môže vitamín C pomôcť pri iných vírusoch?

Práca Dr. Klennera neskončila pri pásovom opare alebo obrne. Dlhý zoznam chorôb vrátane zápalu pľúc, hepatitídy, osýpok, mumpsu, záškrtu a chrípky bol vyliečený použitím vitamínu C.

Kľúčom k účinnosti vitamínu C je jeho použitie v správnom množstve po dostatočne dlhú dobu. Zatiaľ čo niektoré chronické vírusové podmienky nemôžu byť vyriešené hneď, výskum musí identifikovať ešte jeden akútny vírusový stav, ktorý sa nedá rýchlo potlačiť vitamínom C – je to inak aj u pacientov s ťažkým poškodením tkanív a u tých, ktorí sú blízko smrti.

Napríklad pri pacientoch s pneumóniou Dr. Klenner odporúčal aspoň 1000mg vitamínu C intravenózne každých 6 až 12 hodín pre ľahké prípady, pre deti 500 mg. Väčšina pacientov ukázala úplné klinické a röntgenom potvrdené vyliečenie sa z choroby len po troch až siedmich injekciách.

Výhody vitamínu C môžu byť vidno aj pri pacientoch s vírusovou hepatitídou. Pacienti mohli opäť vykonávať obyčajné aktivity len po dvoch až štyroch dňoch po tom, čo dostali 500 až 700mg na jedno kg ich váhy orálne. Dávkovanie zodpovedá 30 gramom – každých 24 hodín – v pomarančovom džúse.

Toto je len pár príkladom z mnohých, keď Dr. Klenner a iní výskumníci použili vitamín C na vyliečenie pacientov z vírusových ochorení.

Ako sa človek sám chráni pred chorobami, keď si vybuduje celoživotnú imunitu

V jeho celoživotnej práci Dr. Klenner odporučil, aby sa ľudia nespoliehali na malú odporúčanú dennú dávku vitamínu C, či už sa liečia z choroby alebo sú na prvý pohľad zdraví. Také hodnoty sú zmysluplné len pri obrane pred akútnym skorbutom, nezaoberajú sa chronickým nedostatkom vitamínu C zníženého stresom, znečistením prostredia a infekčnými organizmami.

K liečebným procedúram pri chorobách nastavil Dr. Klenner jeho odporúčanú dennú dávku pre prevenciu na 10000 až 15000 mg/deň. Pre rodičov s deťmi odporučil prerátať dávku na základe ich veku, pričom 1 rok zodpovedá 1000 mg.

To znamená, že štvorročný dostane 4000mg/deň, deväťročný 9000mg za deň, so zvýšením na 10000 mg za deň pre staršie deti. Ale aj toto odporúčanie sa mohlo zmeniť. Dr. Klenner je citovaný, že inštruoval pacientov brať dostatok vitamínu C, aby zostali bez symptómov s očakávaním, že množstvo sa môže meniť.

Je hodné zmienky, že aj pri naozaj vysokých dávkach nevznikajú žiadne vedľajšie účinky. Ústup symptómov choroby vďaka vitamínu C môže pomôcť človeku vybudovať si celoživotnú imunitu, ktorú očkovacie látky (a veľa ďalších toxických liekov) nemôžu dosiahnuť.

Leave a Reply