Svetový mier začína už v malom

„Svetový mier začína už v malom. Človek sa nikdy nemôže dopracovať k mieru na zemi, keď vo vlastnom dome a svojom okolí vedie „vojnu“. Najskôr musí nastoliť mier sám v sebe, potom so svojimi priateľmi, príbuznými a známymi, v zamestnaní i vo voľnom čase. Snaha o celosvetový mier musí vychádzať zdola a ďalej sa šíriť. To vyžaduje pospolitosť v malom, bez ohľadu na celosvetovú situáciu.“

Eduard „Billy“ Meier

Leave a Reply