Kto je “Billy” Eduard Albert Meier

billy_meier_2_halfTento pozoruhodný a na prvý pohľad nenápadný človek sa narodil 3.februára 1937 v Bülachu vo Švajčiarsku v rodine obuvníka Juliusa Meiera, ako druhé zo siedmych detí. Vo veku piatich rokov videl so svojim otcom svoj prvý lietajúci tanier (na svoju úlohu bol pripravovaný od detstva). Jeho otec to považoval za Hitlerovu najnovšiu tajnú zbraň, ale malý Eduard tušil, že pravda je niekde inde.  Krátko nato mal svoj prvý telepatický kontakt, po ktorom nasledoval fyzický kontakt s mužom menom Sfath. Už od mladosti sa musel sám veľa učiť a veľa cestoval. Jeden z jeho prvých cieľov bola cudzinecká légia, kde bol vycvičený v Alžírsku za výsadkára. Avšak ako sa dozvedel, že jeho jednotka má byť poslaná do vojny v Indočíne, rozlúčil sa “po francúzsky” a opustil tábor bez ohlásenia, čo bolo dosť riskantné, pretože vtedy bol každý zbeh z cudzineckej légie postavený k múru. V priebehu rokov cestoval na vozoch ťahaných volom, loďou, osobným a nákladným autom, autobusom, vlakom,  helikoptérou, lietadlom, na koni, ťave, slonoch a oslovi a precestoval 43 krajín v Európe, Ázii a Afrike. Pritom prešiel sám pešo asi 420 000 km. Billy pochádza zo skromných pomerov a na svoje cesty si musel pochopiteľne zarábať sám. Tak v priebehu rokov vykonával asi 352 rôznych povolaní vrátane takých ako súkromný detektív, umelecký kováč, zverolekár, nočný strážnik, šofér, podomový obchodník, priekupník, pašerák atď. Na svojich cestách sa dostával do všelijakých možných aj nemožných situácií, z ktorých si musel sám pomáhať a sám sa o seba postarať, keď sa stretal s revolúciami, krvavými vojnami, vojenskými vzburami, zločineckými skupinami apod. Takisto sa dostával do všetkých možných spoločenských kruhov v krajinách, ktoré precestoval. Medzi svojich priateľov a známych nepočítal len korunované hlavy, ale tiež dôstojníkov, obchodníkov, profesorov a mnoho iných ľudí z tzv. vzdelaných a lepšie situovaných vrstiev. Rovnako sa ale pohyboval medzi najnižšími vrstvami, medzi žobrákmi, pomocnými robotníkmi a najchudobnejšími z najchudobnejších,  vždy prispôsobený ako jeden z nich.
V roku 1963 našiel v skutočnej hrobke Jmmanuela (alias Ježiša Krista), ktorú objavil v blízkosti Jeruzalema gréckokatolícky kňaz Isa Rashid, zvitky o Jmmanuelovom živote a učení. Tieto zvitky Isa Rashid sám prekladal a preklad poslal neskôr Meierovi, ešte predtým než bol sám Rashid prenasledovaný a zavraždený aj so svojou rodinou.
V auguste 1965 pri autonehode v Turecku prišiel o ľavú ruku. O niečo neskôr v decembri 1965 sa zoznámil v Solúne so svojou neskoršou ženou, vtedy 17-ročnou Kalliope, ktorú vo februári 1966 uniesol a v marci 1966 sa s ňou oženil v Korinte. Potom znova cestoval, tentoraz aj so ženou na východ do Iránu, Pakistanu a Indie, kde sa narodila jeho dcéra Gilgamesha, ktorej dobu narodenia Billy na minútu presne predpovedal. (Prezývku Billy dostal v Teheráne od Američanky menom Judy Reed). V polovici roku 1969 sa vrátil do Švajčiarska, kde sa naposledy usadil. Tam sa mu aj narodili ďalšie dve deti synovia Methusalem a Atlantis-Sokrates.
28.januára 1975 začali jeho oficiálne kontakty s mimozemskými bytosťami z Plejád. Kontakty s mimozemšťanmi mal už od piatich rokov, a to telepatické aj osobné (Sfath, Asket), ale až teraz začal svoju úlohu plniť oficiálne resp. verejne. Začal zaznamenávať doslovné rozhovory, ktoré viedol s mimozemskými bytosťami (Semjase, Quetzal, Ptaah atď.), a tieto potom vydávať vo forme kontaktných správ. Ďalej zhromaždil množstvo kvalitných fotografií a filmov, na ktorých sú zachytené mimozemské lode zo systému Plejaden/Plejaren. Tiež dostal ako dôkazový materiál vzorky kovu, kryštály, syntetické materiály a zliatiny. Zaznamenal aj zvuk mimozemských lodí. Všetky tieto záznamy a materiály boli podrobené analýzam. Okrem toho spisuje a vydáva knihy a brožúry. Aj na tento účel zhromaždil okolo seba oddaných spolupracovníkov a založil v roku 1975 FIGU – “Freie Interessengemeinschaft für Grenz- und Geisteswissenschaften und Ufologiestudien”.
Fotografie a filmy sami o sebe sú síce pádnymi dôkazmi (podporené analýzami, ktoré potvrdili ich pravosť), ale dnes, keď sa dá s vyspelou počítačovou technikou sfalšovať prakticky čokoľvek v tomto smere, je tento dôkazový materiál vo svojej presvedčivosti značne oslabený. Treba však poznamenať, že považovať Billyho kontakty za skutočné čisto na základe fotografií a filmov (i keď pravých) je dosť naivné, pretože za týmto prípadom sa skrýva oveľa viac a ufologicé záležitosti sú len povrch resp. mali za cieľ, okrem iného, pritiahnuť pozornosť, aby upozornili na to najdôležitejšie. Odhliadnuc od materiálnych resp. hmatateľných dôkazov, najsilnejšia stránka prípadu je v informáciách, ktoré nám Billy Meier ako sprostredkovateľ predáva, a to jeho knihy, správy o kontaktoch, posolstvá, predpovede atď. Totiž hodnota tých informácií, ale samozrejme, samotné informácie musí každý človek zhodnotiť sám. Ďalší nezanedbateľný dôkaz poskytuje množstvo svedkov okolo prípadu Billyho Meiera, a takisto množstvo atentátov resp. pokusov odstrániť Billyho, a to všetkými spôsobmi, čo už samo o sebe núti k zamysleniu. K 10.6. 1998 to bolo celkovo 16 pokusov poslať Billyho na večnosť, a náhoda nebude ani to, že všetky pokusy boli neúspešné. Okrem jednotlivcov rôzneho zmýšľania a zamerania sú to skupiny patriace k náboženstvám, cirkvi, sektám, ale aj tajné a spravodajské služby a taktiež rôzne politické frakcie, ktorým je Billy tŕňom v oku, a to tým, že hlása resp. zverejňuje to, čo by podľa nich hlásané a zverejňované byť nemalo, totiž – pravdu. Nie je žiadnym tajomstvom, že Billy a jeho spolupracovníci resp. Semjase Silver Star Center (sídlo FIGU) je neustále sledované.
Billy je takisto veľmi kritický voči USA resp. ich politike, ale aj celkovo dosť primitívne materialistickej úrovne ich myslenia, nemenej kritický je tiež pochopiteľne k nábo- ženstvám. Billy sa vyjadruje k najrôznejším témam a záležitostiam, ktoré zahŕňajú prakticky celú oblasť života. Najcennejšie sú jeho spisy zaoberajúce sa duchovným učením resp. Učením ducha. Samozrejme, nie všetky informácie sú nám pochopiteľné a strávi-teľné. Sú ľudia, ktorým tento štýl a tvrdá reč pravdy vadí, a aj preto napádajú Billyho a obviňujú ho zo lží a podvodov. Pravda je, že niektoré veci sú ťažko stráviteľné, najmä pre človeka, ktorý je zajatý v určitých schémach myslenia, či už materialistického alebo ná- boženského smeru, z ktorých nie je schopný vykročiť. Prípad Billyho Meiera je taký rozsiahly a zložitý, že vyžaduje podrobné oboznámenie, aby si o ňom človek mohol utvoriť názor, ktorý by nebol zaujatý, a to v pozitívnom aj negatívnom zmysle. Povrchné infor- mácie nijako neposlúžia, ba naopak, sú príčinou nedorozumení a nepochopenia, čo sa ale samozrejme netýka len prípadu Billyho Meiera. A to je práve to, čo sa väčšine ľudí nehodí do ich štýlu života a premýšľania. Dnes chce mať človek informácie rýchlo a ľahko dostupné a pokiaľ možno ľahko stráviteľné a nezaťažujúce. Ale treba si uvedomiť, že čím hodnotnejšie informácie, tým sú nedostupnejšie resp. tým ťažšie sa získavajú. Ale informácie zostanú len informáciami, keď ich človek nepoužije, to znamená nespozná ich na sebe a v sebe a nezačne aplikovať na vlastný život. A to je ďalšia vec, ktorá sa dnešnému schúlostivenému a pohodlnému človeku nehodí, pretože si zvykol, že všetko dostane až pod nos, pokiaľ možno bez námahy. A toto Billy Meier veľmi dobre vie, a používa svoj tvrdý štýl a spôsob zámerne, aby tým oslovil ľudí, ktorých to má osloviť.
V čom sa Billy Meier líši od ostatných tzv. kontaktérov je to, že:
1. Prehlasuje, že kontakty s mimozemšťanmi má v súčasnej dobe na Zemi len on (pokiaľ ide o kontakty jednotlivcov, teda netýka sa to prípadných kontaktov vlád, vládnych úradov alebo armády). Tvrdí, že všetci, ktorí tvrdia, že majú alebo mali kontakty s mimozem- šťanmi, mimozemskými duchovnými inteligenciami atď. sú klamári alebo podvodníci, či už vedomí alebo nevedomí, až na veľmi vzácne výnimky ako napr. Daniel Fry, alebo isté náhodné jednorazové kontakty.
2. Nesľubuje žiadnu záchranu, hromadnú evakuáciu apod., naopak, jeho posolstvá, správy atď. poukazujú práve na to, že jednoducho povedané, čo sme si sami navarili to si musíme aj sami zjesť.
3. Nie je známe, že by iný tzv. kontaktér bol napádaný v takej miere, že by bol ohrozený jeho život alebo, že by o neho mali “záujem” vládne tajné a spravodajské služby a podobné skupiny, ktoré usilujú o moc či už z náboženského alebo politického hľadiska, a o to, aby pravda nevyšla najavo, pretože tým by bola oslabená ich možnosť ovládať masy. Je dávno známa skutočnosť, že ľudia hlúpi a nevedomí sú ľahšie ovládateľní, a to je presne skutočnosť, ktorá istým kruhom aj dnes značne vyhovuje.
4. V neposlednom rade je to hodnota informácií, ktoré nám predáva, a ktoré sú zásadne rozdielne od iných kontaktérov a podobných ľudí, napr. vskutku nekonvenčný prístup k problému hladu.

Prípad Billyho Meiera dáva viac otázok ako odpovedí. Sama od seba sa ponúka otázka prečo Billy Eduard Albert Meier, prečo tento úplne obyčajný, podľa našich merítok nevzdelaný človek, resp. prečo vôbec úsilie pomôcť nám ľuďom na Zemi. Prečo sa vlastne kontakty uskutočňujú a prečo v takejto forme. Ale tak, ako v iných oblastiach, aj tu platí, že stanovisko k pravde musí zaujať každý sám.

Leave a Reply